Studzionka

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Bartek Ryt
2. Grzes Miczek
3. Jon Lokota und Kapek – welcher laut Privilegio frey und zinset
4. Walek Gamon – hält einen Knecht in Gestütte
5. Gawel Pachuł – hält einen Knecht in Vorwerge (trzyma jednego parobka w folwarku)
6. Grześ Paszyna
7. Grzes Jany – hält einen Knecht in Gestütte
8. Paul Swinka
9. Paul Kozok – hält einen Knecht in Gestütte
10. Grzegorz Chrapec – hält einen Knecht in Kobier (trzyma jednego parobka w Kobiórze)
11. Jurek Chodzidło – hält einen Knecht in Schlosse (trzyma jednego parobka w zamku)
12. Michol Kudła
13. Grzegorz Koloch
14. Jurek Rupta – hält einen Knecht in Schlosse (trzyma jednego parobka w zamku)
15. Jurek Pietrzica – hält einen Magd in Vorwerck (trzyma jednego parobka w folwarku)
16. Jon Manka – hält einen Knecht in Gestütte
17. Mathusz Jantosz
18. Wawrzin Sosna
19. Jan Nowrot
20. Ignac Michalik – Kirch Vater und zinset (kościelny i czynszownik)
21. Jon Kolon – hält einen Knecht in Gestütte
22. Paul Ciopała – hält einen Knecht in Schlosse (trzyma jednego parobka w zamku)
23. Maciey Wydra – hält einen Knecht in Schlosse (trzyma jednego parobka w zamku)
24. Jurek Danelczyk – erblich frey und zinset (dziedzicznie wolny i czynszownik)
25. Jurek Jarosz – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
26. Michol Drozd – Scheuerwärter
27. Jurek Malucy – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
28. Walek Czopnik – hält einen Knecht in Gestütte
29. Wawrzin Cmiel
30. Jurek Watut
31. Paul Cieliczka
32. Simon Sleziona
33. Jrek Pieta
34. Paul Larysz
35. Kuba Pieczka
36. Jurek Brychy – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
37. Jendrys Rusnok – hält einen Knecht in Miserau (trzyma jednego parobka w Mizerowie)
38. Mathusz Kuś – hält einen Knecht in Schädlitz (trzyma jednego parobka w Siedlcu)
39. Gawel Jendrzey – hält einen Knecht in Vorwerge (trzyma jednego parobka w folwarku)
40. Kuba Swierczek – hält einen Knecht in Miserau (trzyma jednego parobka w Mizerowie)
41. Grzes Woytyła – hält einen Knecht in Deutschmeichsel (trzyma jednego parobka w Wiśle Małej)
42. Mathusz Bienioszek
43. Jakub Migło – hält einen Knecht in Kobier (trzyma jednego parobka w Kobiórze)
44. Morcin Pyias
45. Jurek Mazur – hält einen Knecht in Gestütte
46. Michałek
47. Jurek Swadzba
48. Michoł Jelitko – hält einen Knecht in Gestütte
49. Walek Hanuszek
50. Kuba Szymoszek
51. Tomek Kasza
52. Jurek Konieczny
53. Jurek Kolon – Kretschmer und zinset (karczmarz i czynszownik)

Häulser (Chałupnicy):
54. Kuba Brygida – Teich und Strauchwärter
55. Matusz Stroka – Nachtwärter
56. Jan Dragon
57. Bartek Pieczonka
58. Mathusz Sosna
59. Kuba Kantor
60. Johann Gottlieb Gawron
61. Jon Czwięczek – klein Vogt
62. Tomek Wałach
63. Jendrys Kowoł – erblich frey (dziedzicznie wolny)
64. Jendrys Kontny – Brifträger
65. Jendrys Szary
66. Kuba Chwastek
67. Kuba Czambor
68. Kuba Łatka
69. Jendrys Szary – Büttner in Klein Vorwerg
70. Maciey Sodzawiczny
71. Paul Kuboszek – Brifträger
72. Walek Gawron
73. Paul Liszka
74. Mathusz Stalmach
75. Tomek Manka – Vorwergs Büttner
76. Gawel Mrozek
77. Jendrys Waszek
78. Jurek Kantor
79. Maciey Belok
80. simon Manka – Biegon (goniec)
81. Michol Lazor
82. Jurek Czopnik

Kammerleute (komornicy)
Jurek Bieta
Balcar Koloch
Simon Czopnik
Jurek Michałek
Maicey Ryt
Jon Miczek
Paul Mańka
Paul Nowak
Balcor Kołoch
Grzes Mrozek
Paul Koloch
Jon Czopnik
Simon Manka
Jonek Ciopała
Jon Nawrotek
Paul Thorz
Jurek Larosz
Jurek Malucy
Mathusz Mańka
Walek Watut
Mikolay Pieczka
Walek Jantosz
Jurek Jendrzey
Jurek Poyda
Jon Rupta
Jonek Ziebura
Jendrys Berek
Simon Cieliczka
Jurek Kantor
Kuba Mały
Walek Kobiersky
Michol Jelitko
Jurek Jendrzey
Jonek Miczek
Paul Pachut
Paul Mańka
Jonek Ziebura
Jonek Koczurek
Maciey belok
Maciey Pachuł
Simon Cieliczka
Kasper Goczoł
Michol Jelitko
Michol Myrda
Grzes Kuś
Kuba Pieczonka