Zabrzeg

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1768 rok – na podstawie urbarza zabrzeskiego z roku  1768

Gärthner
1. George Bulowsky – dreschg.
2. Andreas Tschelock – gartner
3. Michael Dzyda – gartner
4. George Koszick – gr.hausl.
5. Johann Kobiela – Scholtz – dreschg.
6. Paul Tytz – gr.hausl.
7. Johann Sykora – gr.hausl.
8. Jacob Donatzick – gr.hausl.
9. Matiey Tschelock – gr.hausl.
10. Jacob Pollack – dreschg
11. Johann Kobiela – gr.hausl.
12. Johann Kliemanetz – gr.hausl.
13. George Kolloczeck – dreschgartt.
14. George Kobiela – dreschgartt.

Halbgärtner
1. Johann Tytz – K.hl.
2. Andreas Kurpass – K.hl.
3. Anna Kuska – K.hl.
4. Grzez Pritko – Kl. Haus.
5. Joseph Butzeck – Kl. Haus.
6. Simon Tytz – Gr. Haus.
7. Simon Dzyda – Kl. Haus.
8. Johann Kollotzeck – Kl. Haus.
9. Johann Mohl – Gr. Haus.
10. Johann Kolloczeck – Kl. Haus.

Müller
1. Jacob Dziech

Kretschmer
1. Johann Mickler

Freygärtner
1. Andreas Machalitza

Haüßler
1. Andreas Antonick
2. Andreas Mazur
3. Andreas Tschelock(przekreślone)
4. Michael Kopetz
5. Simon Jarczok
6. Johann Garbecz
7. Marina Wrzołka
8. Maciey Kopietz
9. Georg Thomanek
10. Thomek Sykora
11. Thomas Janick
12. Marina Kotzurkowa
13. Michol Rischka
14. Wawrzek Puhałka
15. Gorge Hallass
16. Johann Kopiec
17. Martin Gawan
18. Matiey Kurpass
19. Jurek Nawrotek
20. Blazek Maszur
21. Johann Przeur
22. Johann Matussensky
23. Jacob Wrzol
24. Krzistek Wrzol
25. Gorge Tschelock
26. Jacob Dzyda
27. Simon Jarczock
28. Johann Korszick
29. Matiey Tulaya
30. Gorge Dzyda
31. Catharina Jaworska
32. Jacob Indeka
33. Johann Tschelok
34. Johann Antonick
35. Hedwiga Donaczikin
36. Johann Striczek
37. Johann Czebula
38. Maciey Mickler
39. Jacob Jarczock
Jonek Dzyda – Außzügler von Erkauffe Wieße|
40. Maciey Klimaniecz
41. Adam John
42. Simon Junczik
43. Johann Mzick
44. Simon Mohl
45. Johann Dzyda
46. Maciey Kania
47. Joseph Baron
48. Blazek Koczur
49. Johann Maszur
50. Martin Mitasz
51. Simon Kopiec
52. Simon Paszek
53. Wawrzek Wiedzien
54. Simon Hallass
55. Simon Maszur
Johann Matuszensky – Haüßler – sub Nro. 22
Adam John – sub Nro. 41
Maciey Kopiec – sub Nro. 8
Maciey Mickler – sub Nro. 38
Blazek Maszur – sub Nro. 20

Neüe Haüßler
Maciey Kurpass – sub nro 18
Jurek Nawrotek – sub nro 19
Johann Kolloczeck – halbe gärtner – sub nro 8
Simon Jarczok – Haüßler – sub nro 5
Kuba Dzyda – sub nro 26
Johann Stryczek – sub nro 36
Johann Antonick – sub nro 34
Maciey Mickler – sub nro 38
Georg Thomanek – sub nro 9
Michol Budniok – Haüßler – sub nro 3

Ausßzügler
1. Hanka Smolarka
2. Adam Przeur
3. Michael Bulowsky
4. Johann Jarczok

Frey Haüßler
1. Gorge Jarczok
2. Jacob Koczur
3. Michael Budnock
4. Thomas Smolarz

Innleuthe
1. Johann Dzyda
2. Johann Tschelock
3. Johann Nawrotek

1770 rok – na podstawie urbarza zabrzeskiego z 1770 roku

Gärtner
1. Andres Czelok – Nr. 3
2. Michel Dzyda – Nr. 4

Frey Gärtner
1. Andres Machalitza – Nr. 2

Dresch Gärtner
1. Georg Bulowsky – Nr. 1
2. Johann Kobiela – Nr. 7
3. Jacob Polak – Nr. 76
4. Georg Koloczek – Nr. 83
5. Georg Kobiela – Nr. 82

Groß Haußler
1. Georg Koczik – Nr. 6
2. Paul Titz – Nr. 8
3. Johann Sykora – Nr. 56
4. Jacob Donatzhik – Nr. 58
5. Mathes Czelok – Nr. 59
6. Johann Kobiela d. Mittere – Nr. 81
7. Johann Klimanecz – Nr. 80
8. Simon Titz – Nr. 25
9. Johann Mohel – Nr. 77

Klein Haußler
1. Johann Titz – Nr. 5
2. Andres Kurpaß – Nr. 19
3. Anna Kußka – Nr. 18
4. Gregor Britko – Nr. 16
5. Joseph Buczek – Nr. 22
6. Simon Dzida – Nr. 75
7. Johann Koloczek d. Eingekaufte – Nr. 13
8. Thomas Smolarz – Nr. 71
9. Andres Antonik – Nr. 28
10. Andres Mazur – Nr. 55
11. Michel Kopetz – Nr. 10
12. Simon Jarczok – Nr. 11
13. Johann Garbiecz – Nr. 12
14. Marina Wrzolka – Nr. 33
15. Mathes Kopietz – Nr. 40
16. Georg Thomanek – Nr. 57
17. Thmas Sikora – Nr. 60
18. Thomas Janik – Nr. 64
19. Marina Kotzurkin – Nr. 74
20. Michel Rishka – Nr. 90
21. Lorenz Puhalka – Nr. 86
22. Georg Hallash – Nr. 17
23. Johann Kopietz – Nr. 25
24. Martin Gawan – Nr. 27
25. Mathes Kurpash – Nr. 35
26. Georg Nawrotek – Nr. 34
27. Blasius Mazur – Nr. 39
28. Johann Przewur – Nr. 47
29. Johann Matushinsky – Nr. 53
30. Jacob Wrzol – Nr. 61
31. Christian Wrzol – Nr. 63
32. Georg Czelok – Nr. 68
33. Jacob Dzida – Nr. 73
34. Simon Jarczok – Nr. 65
35. Johann Korczik – Nr. 79

Zugetrettene Haußler
1. Andres Indecka – Nr. 89
2. Michel Stryczek – Nr. 92
3. Andres Jaworsky – Nr. 91
4. Anna Jarczoczkyn – Nr. 94
5. Thomas Antonik – Nr. 95
6. Johann Stryczeck – Nr. 93
7. Paul Mruseck – Nr. 88
8. Johann Donatshick – Nr. 87
9. Johann Czebula – Nr. 85
10. Joseph Ryshka – Nr. 69
11. Johann Czylock – Nr. 70
12. Adam John – Nr. 46

Freyhaußler
1. Georg Jarczok – Nr. 32
2. Jacob Koczur – Nr. 52
3. Michel Budniok – Nr. 15
4. Johann Kolloczeck – Nr. 78

Krätschmer
1. Johann Mikler – Nr. 62

Müller
1. Jacob Dziech – Nr. 54