Zgoń (ob. Orzesze)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Mathieg Zymann
2. Staniek Jakukuw
3. Tomek Sszetka
4. Rzehortz Kobiesky
5. Peter Semenetz
6. Mathieg Gall
7. Walek gertner
8. Strach gertner
9. Woytek Jurkuw

(Czynsz za staw)
10. Woytek von einen teichlein

Von wusten:
Staniek von einer
Mathieg Gall

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Jon Brzonkala
2. Kuba Jureczko
3. Blazek Krzizowsky
4. Stas Szkutela
5. Mathus Szczepek
6. Bartek Zacher
7. Grzes Weisscheller
8. Jendrys Janasik
9. Jakub Zgonsky

Gärtner (Zagrodnicy):
10. Maciey Jureczko – Waldheger (gajowy)
11. Kuba Papala

Häusler (Chałupnicy):
12. Jonek Szczepanek – erblich frey (dziedzicznie wolny)
13. Kuba Pawlędzik – erblich frey (dziedzicznie wolny)
14. Kuba Szczepek
15. Bartek Wiedeń – erblich frey (dziedzicznie wolny)
16. Tomek Kocima – erblich frey (dziedzicznie wolny)
17. Walek Kocima
18. Wawrzin Zielazo
19. Wawrzin Pablica
20. Jurek Kurzok – Teichwärter (stawowy)
21. Walek Brzonkala – Biegon (goniec)
22. Morcin Myszor
23. Paul Kucia
24. Mathusz Weisscheller
25. Jurek Kurzok
26. Szczapan Fik – erblich frey (dziedzicznie wolny)
27. Mikol Kurpas – erblich frey (dziedzicznie wolny)
28. Mathusz Switala
29. Kuba Kobylarczyk – erblich frey und Waldheger (dziedzicznie wolny i gajowy)
30. Jurek Janasik
31. Grzes Kalamus
32. Jonek Kurpas
33. Grzes Plichta
34. Mikol Siewior
35. Wüstung (gospodarstwo puste)
36. Witek Dyrda
37. Grzes Krzizowski
38. Kuba Kaluza – Zaunwärter
39. Jonek Szromek
40. Bartek Kreth – Scholtze (sołtys)
41. Krzysztek Kaczmorz – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)
42. Bartek Kania – Biegon (goniec)
43. Michol Brzonkala
44. Blazek Brzonkala
45. Wawrzin Jureczko

Kammerleute (komornicy):
Mathusz Drobik
Wawrzin Szczepek
Mathusz Porwit
Jurek Krziczowski
Bartek Kania
Jurek Popala
Morcin Pająk
Jurek Waclawik