Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 maja 2019 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
  4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2018 na fundusz stowarzyszenia.
  6. Zmiana Statutu stowarzyszenia polegająca na zmianie liczby członków Zarządu (z „4” na „od 2 do 4”) oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej (z „3” na „od 2 do 3”)
  7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

UWAGA CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA! Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają swoje kandydatury do dnia 13 maja 2019 r. mailowo na adres siliusradicum@wp.pl. Warunkiem kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest obecność na Walnym Zebraniu Członków.

PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (ok. godz. 18) ODBĘDZIE SIĘ WYKŁAD DR. ARKADIUSZA KUZIO-PODRUCKIEGO PT. “Szlachta śląska – gdzie jej szukać?”.

Zarząd GTG

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 maja 2019 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termi...

Czytaj więcej »

SPOTKANIE – luty 2019

18. lutego 2019 roku w godz. 17:00-20:00 

w chorzowskim skansenie odbędzie kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego
Prelekcję pt.

Mowa stroju ludowego – kilka wątków interpretacyjnych

wygłosi Magdalena Toboła-Feliks.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Zarząd GTG „Silius Radicum”

18. lutego 2019 roku w godz. 17:00-20:00  w chorzowskim skansenie odbędzie kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzy...

Czytaj więcej »

SPOTKANIE – styczeń 2019

21. stycznia 2019 roku w godz. 17:00-20:00 

w chorzowskim skansenie odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego

 

Prelekcję pt.

Jak napisać książkę o dziejach swojego rodu na przykładzie “Genealogii świerklanieckiego rodu Mitręgów/Mitrengów

wygłosi Mirosław Mitrenga.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Zarząd GTG „Silius Radicum”

21. stycznia 2019 roku w godz. 17:00-20:00  w chorzowskim skansenie odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie Górn...

Czytaj więcej »