Ciekawy artykuł M. Minakowskiego ukazujący powiązania w jednej wsi…

” (…)Na ogólną liczbę 2.747 małżeństw zawartych w Kampinosie w analizowanym okresie, 2.276 (tj. 83%) udało się połączyć w jedną wielką rodzinę w ten sposób, że między dowolnymi dwiema osobami można wyznaczyć nieprzerwany ciąg filiacji i koicji wykazany dokumentami”

„Rekord w badanej grupie należy do pięciorga dzieci, urodzonych w latach 1897, 1900, 1903, 1905 i 1908 z małżeństwa zawartego w 1896 między Józefem Zalewskim (Zaleskim) a Julianną Kuklewicz. Udało się ustalić wszystkich ich przodków urodzonych w pokoleniu około 1750-80 r., a więc (16/16) ich przodków w piątym pokoleniu (prapradziadków) i 12 z 32 przodków szóstym pokoleniu (praprapradziadków). Różnica między probantami a najdalszymi znanymi ich przodkami wynosi tu około 140 lat.(…)Gdyby teraz policzyć kuzynów kuzynów, okazuje się że spośród 7.981 rodowitych kampinosiaków aż 5.446 ma wspólnego przodka (potwierdzonego metrykalnie, nie dalej niż do praprapradziadków) z którymś z kuzynów wspomnianej piątki.”

 

Warto poczytać bo tak naprawdę artykuł odnosi się do większości wiosek.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.