Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie dokumentów – rosyjski i niemiecki

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie dokumentów – rosyjski i niemiecki Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie dokumentów – rosyjski i niemiecki

#10369
Wojciech
Użytkownik

Witam.
Czy prośba o przetłumaczenie z języka rosyjskiego jest nadal aktualna? Pierwszy z nich głosi, co następuje: [w nawiasach kwadratowych moje wtrącenia i adnotacje]

Działo się w Radomiu piętnastego / dwudziestego siódmego [1] stycznia tysiąc osiemset dzeiwięćdziesiątego pierwszego roku o drugiej (i pół?) po południu: zjawił się Władysław Tirling (Tirling) [2] żołnierz zamieszkały w Radomiu dwadzieścia pięć lat od urodzenia, w obecności Leopolda Tirling pastora[?] dwudziestu ośmiu i Martina Bal cerkowno służitiela [3] trzydziestu ośmiu lat, zamieszkałych wcześniej w ___ i ___ do Radomia i okazali nam dziecko żeńskiej płci, oświadczając, że urodziło się w Radomiu siódmego / dziewiętnastego tegoż stycznia o czwartej rano z żony jego Marii urodzonej Maj dwudziestu sześciu lat od urodzenia. Dziecku temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym dano imię Wanda [4], a rodzicami chrzestnymi byli Leopold Tirling i ___ ___. Akt ten dla potrafiących ___ ___ stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany.
[podpis księdza]
[Władysław Tirling] [Leopold Tirling]
[Martin Bal]

[1] dwie daty z uwagi na kalendarz juliański i gregoriański — nas interesuje data druga, późniejsza
[2] nazwisko powtórzone w alfabecie łacińskim
[3] zob. wyjaśnienia na http://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-3261-start-0.phtml – znaczenie podstawowe to służący, sługa, ale może też oznaczać zupełnie co innego, np. robotnika; cerkowny służitiel to być może osoba pełniąca obowiązki obecnego kościelnego
[4] najważniejsze imiona i nazwiska są podkreślone

Polecam następujące strony pomocne w odczytywaniu aktów pisanych cyrylicą:

Jak zacząć (cz. 7). Akt urodzenia po rosyjsku


http://yakipl.republika.pl/rosyjski_2.html
http://andreovia.pl/publikacje/genealogia/item/151-stare-akty-po-rosyjsku
http://andreovia.pl/publikacje/genealogia/item/151-stare-akty-po-rosyjsku