Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu ślubu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie aktu ślubu Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu ślubu

#10681
Anonim
Nieaktywne

Nr. 29

Gostin am acht und zwanzigsten
Oktober tausend acht hundert neunzig und neun

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute, zum
Zweck der Eheschließung:

1. Arbeiter Franz Cofała

der Persönlichkeit nach auf Grund der beigebrachten
Geburtsurkunde anerkannt

katholischer Religion, geboren den ersten
Juli des Jahres tausend acht hundert
siebenzig und drei zu Wilkowy
Kreis Pless, wohnhaft zu Wilkowy

Sohn des Häuslers, späteren Auszüglers Anton
Cofała, zu Wilkowy, verstorben und dessen Ehefrau
Catharina, geborene Stanietzko, wohnhaft
zu Wilkowy

2. die unverehelichte Sophie Czyba, ohne
besonderes Geschäft
der Persönlichkeit nach auf gleiche Weise wie der
Verlobte zu 1. Anerkannt,
katholischer Religion, geboren den vier und
zwanzigsten Februar des Jahres tausend acht hundert
sibenzig und sechs zu Wilkowy
Kreis Pless, wohnhaft zu Wilkowy

Tochter des früheren Häuslers, jetzt Auszüglers
Joseph Czyba und dessen Ehefrau Susanna,
geborene Janotha, wohnhaft
zu Wilkowy

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen

3. der Gärtner Stephan Czyba
der Persönlichkeit nach bekannt
dreisig und fünf Jahre alt, wohnhaft zu Wilkowy

4. der Einlieger Paul Cofalla
der Persönlichkeit nach bekannt
zwanzig und acht Jahre alt, wohnhaft zu Wilkowy

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standesbeamte an
die Verlobten einzeln und nach einander die Frage:
ob sie erklären, daß sie die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Verlobten beantworteten dies Frage bejahend und erfolgte
hierauf der Ausspruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr
kraft Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Franz Cofała
Sofie Cofała, geborene Cyzba
Stefan Czyzba
Paul Cofalla

—————————————

Nr 29

Gostyń 28 pździernika 1899

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stawili się dziś
w celu zawarcia małżeństwa:

1. robotnik Franz Cofała
o tożsamości stwierdzonej na podstawie przedłożonego aktu urodzenia,
wyznania katolickiego,
urodzony 1 lipca 1873 – Wilkowy (Wilkowyje), okręg Pszczyński
zamieszkały – Wilkowy

syn zmarłego chałupnika, póżniejszego wycużnika Antona Cofała
z Wilkowy, i jego żony Cathariny, z domu Stanietzko, zamieszkałej w Wilkowy

2. niezamężna Sophie Czyba, bez zajęcia
o tożsamości stwierdzonej w ten sam sposób jw. u narzeczonego w pkt. 1
wyznania katolickiego
urodzona 24 lutego 1876
zamieszkałej – Wilkowy, okręg Pszczyński

Córka byłego chałupnika, obecnie wycużnika Josepha Czyba
i jego żony Susanny z domu Janotha, zamieszkałej w Wilkowy

Jako świadkowie zostali obrani i stawili się

3. zagrodnik Stephan Czyba
o znanej tożsamości
w wieku 35 lat
zamieszkały – Wilkowy

4. komornik Paul Cofalla
o znanej tożsamości
w wieku 28 lat
zamieszkały – Wilkowy

W obecności świadków urzędnik zwrócił się kolejno
do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, 
na co urzędnik orzekł, że mocą prawa są odtąd małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano

Franz Cofała
Sofie Cofała, z domu Czyba
Stefan Czyba
Paul Cofalla

Urzędnik stanu cywilnego