Odpowiedz do: "Śląskie" haplogrupy

Strona główna Fora Genealogia genetyczna "Śląskie" haplogrupy Odpowiedz do: "Śląskie" haplogrupy

#13941
Jan Lubos
Użytkownik

Ciekawie wygląda zestawienie genetycznej mieszanki tworzącej cztery sąsiadujące ze sobą nacje. Ślązacy, Czesi, Polacy i Niemcy. Zestawiam dotychczas pozyskane dane projektu Silesia z danymi pobranymi z eupedii, przy czym ze względu na spore geograficzne zróżnicowanie niemieckiego koktajlu genetycznego uwzględniam najbliższe nam geograficznie dane określone w eupedii jako „east Germany”. Konieczne jest zwrócenie uwagi, że „śląskie” próbki wchodzą również w polską statystykę, co nieco niweluje i tak wyraźne różnice różnice między nimi.

Ciekawie wyglądają zestawienia staro europejskich I1 i I2. Germańska I1 ma prawie identyczny udział w rodowodzie śląskim i niemieckim, wyraźnie mniejszy w czeskim i polskim. Południowo-słowiańskie I2 wyróżnia Czechów, przy podobnym udziale w pozostałych trzech nacjach.
Z kolei udział sródziemnomorskich haplogrup J2 i G jest prawie taki sam wśród Czechów i Ślązaków, przy marginalnym wkładzie wśród Polaków, a hp G występuje nieco tylko rzadziej we wschodnich Niemczech.

Kluczowe europejskie rody R1a i R1b jeszcze wyraźniej różnicują te cztery nacje. Im dalej na zachód, tym mniej „słowiańskiej” hp R1a, przy czym we wschodnich Niemczech to wciąż i tak co czwarty mieszkaniec. „Celtycka” R1b jest zgodnie z oczekiwaniami wyraźnie liczniejsza na zachodzie, ale praktycznie nie rozróżnia Polaka i Ślązaka – co może sugerować dawny zasięg terytorialny plemion celtyckich, sięgających terytorium Czech, ale jednocześnie nie opanowanie przez nich ziem śląskich.

O tym kim i jacy jesteśmy determinują wzorce kulturowe i ekonomia. Nie ma lepszych czy gorszych haplogrup. Te ostatnie mogą uzupełnić naszą wiedzę o odmiennych losach poszczególnych grup etnicznych. Szczególnie cenne jest to na naszych terenach, wyjątkowo ubogich we wczesnośredniowieczne źródła pisane. Jak dobrze może to odczytywać historię wskazuje przykład Węgier. Kilka, kilkanaście lat temu sensacyjnie brzmiące doniesienia o wyjątkowo licznym udziale „słowiańskiej” haplogrupy R1a wśród ugrofińskich Węgrów tak naprawdę zgodne były ze znanym z historii zasięgiem Rzeszy Morawskiej rozbitej na początku X w przez plemiona węgierskie, które na podbitym terenie utworzyły swoje państwo. Wyjątkowo zgodne z tymi wynikami jest też stanowisko językoznawców, oceniających, iż ponad 25% słów tworzących rdzeń języka węgierskiego ma pochodzenie słowiańskie, przy obecnie określanym na poniżej 30% udziale hp R1a wśród Węgrów.

Attachments:
You must be logged in to view attached files.