Odpowiedz do: Nach frey.

Strona główna Fora Historia Nach frey. Odpowiedz do: Nach frey.

#8036
Pomorzanin
Użytkownik

Szanowny Panie
Doceniam i podziwiam Pański wkład pracy o rodzinie.
„Nach frey” – cytat: „Dotyczy między innymi mojego (a może i mojego?) możliwego przodka ,Junka Smieji pojawia się on w spisie z 1733 roku, a w 1764 roku nie ma go”.
Poszukiwanego Jana Śmieja (myślę , że to ten sam) odnajdzie Pan w niedalekim Pless.
Księga ślubów – (dane z rodzinnego Ahnenpass)
Johannes Śmieja dnia 20-07-1748 w Pless, bierze ślub z Katharina Witoszek. Owa Katarzyna jest moją 7x prababką. Wgląd do oryginału mógłby dużo wyjaśnić.
Johannes Śmieja to mój najstarszy, znany lecz mało udokumentowany przodek. Gdy następne jego pokolenia przeniosą się się do Galicji ok. 1795 r. do Białej (dzisiaj Bielsko Biała) ich dzieci będą Schmeja, po II w.św. zostaną spolszczeni na Szmeja.
Popieram pogląd w dyskusji, że Śmiejowie przybyli na Śląsk. Przekaz o szlacheckim pochodzeniu również w mojej rodzinie, chociaż słowo szlachta nie było używane, raczej zwrot „byli zamożni”, „żyło im się dobrze”.
Z rodzinnego przekazu spisanego na przełomie XIX i XX w. (nie mam dostępu do oryginału)
„ Będąc katolikami, w grube futra przyobleczeni, zmuszeni byli uciekać przed Chmielnickim?, grożącą służbą wojskową i szukać sobie miejsca na zachodzie. Zwali się Żmija.”
(Czyżby ryzyko infamii, a Śląsk dawał schronienie? i dlatego tak mało informacji o pochodzeniu? No i ten końcowy dopisek: „a zwali się Żmija.”)

Z poważaniem:
Andrzej Szmeja- Schmeja- Śmieja