ASC Parafii Ewangelickiej – Cieszyn (Teschen)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia ewangelicka w Cieszynie powstała po okresie zakazu działalności innych wyznań niż katolickie w 1709 r. na skutek interwencji króla szwedzkiego Karola XII u cesarza Józefa I. Był to jedyny wówczas kościół ewangelicki na Górnym Śląsku [por. http://www.koscioljezusowy.cieszyn.org.pl/2018/03/31/poczatki/].

Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów 1890-1912 oraz skorowidze chrztów z lat 1890-1913.

Na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są następujące księgi parafialne z tej parafii:
– księgi chrztów 1709-1889,
– księgi ślubów 1709-1889,
– księgi pogrzebów 1709-1887.

Obecnie (2018) oprócz kościoła w Cieszynie (Kościół Jezusowy) parafia obejmuje filiały w Bażanowicach, Gumnej, Hażlachu, Krasnej, Marklowicach, Ogrodzonej, Puńcowie i Zamarskach.