ASC Parafii Ewangelickiej w Hołdunowie (Anhalt)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia ewangelicka św. Trójcy w Hołdunowie (dziś dzielnica Lędzin) jest jedną z najstarszych ewangelickich parafii na Górnym Śląsku. Znaczący wzrost liczby wiernych nastąpił w II połowie XVIII wieku i związany był ze znaczącym osadnictwem ewangelików na tych terenach. W 1770 roku powstała nowa kolonia pod nazwą Anhalt.
Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii (zarówno oryginały, jak i duplikaty, stąd niektóre lata występują podwójnie):
– księgi chrztów 1795-1874,
– księgi ślubów 1796-1825, 1829-1874,
– księgi pogrzebów 1795-1874.
Parafia była rozległa. Należały do niej w 1885 roku poza Anhalt (czyli Hołdunowem): Bieruń, Bijasowice, Błędów, Czarnuchowice, Dziećkowice, Gać, Goławiec, Chełm Wielki, Górki, Jaroszowice, Imielin, Kopciowice, Kosztowy, Krasowy, Lędziny, Porąbek, Ściernie, Smardzowice, Urbanowice wraz z licznymi przysiółkami i młynami.