ASC Parafii Ewangelickiej w Lublińcu

W zasobach AP w Katowicach znajdują się następujące księgi metrykalne parafii ewangelickiej w Lublińcu:

Początki zboru św. Trójcy w Lublińcu sięgają czasów reformacji. Kościół w Lublińcu został poświęcony w 1850 r. i istniał do 1972 r. Obecnie nabożeństwa odbywają się w kaplicy, która jest filiałem parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie.

W księgach chrztu znajdziemy metryki ewangelików z następujących miejscowości (zachowano pisownię oryginalną): Lublinitz, Schloss Lublinitz, Kokottek, Wessolla, Dziewczogora, Jawornitz, Gross und Klein Droniowitz, Wiersbie, Koschmieder, Kochtzitz, Sodow, Lissau, Janowe bei Lublinitz, Kochanowitz, Lissowitz, Liebsdorf bei Kochanowitz, Strzylok, Pawonkau, Petershof, Pluder, Mochała, Hadra, Collonie Hadra, Gross Lagiewnik, Chwostek, Kallina, Lubecko, Olschin, Gutentag, Boronow.

UWAGA! Na początku księgi znajduje się również kilkanaście metryk zgonów z lat 1831-1833 oraz ślubów 1832-1833.

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox