ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Pawłów

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Michała w Pawłowie pierwotnie należała do parafii w Starej Wsi, z której wyodrębniła się ostatecznie w 1839 roku. Księgi metrykalne własne prowadziła już wcześniej.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1714-1922,

– księgi ślubów z lat 1714-1944,

– księgi pogrzebów z lat 1714-1973.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1841-1848.

W 1895 r. do parafii należały: Pawłów, Żerdziny i Stróżów. Parafia liczyła wówczas ok. 1100 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/