ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Racibórz Ostróg

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Jana Chrzciciela w Ostrogu (dzisiejsza dzielnica Raciborza).

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne tej parafii:

– księgi chrztów z lat 1811-1932,

– księgi ślubów z lat 1897-1945.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty:

– ksiąg chrztów z lat 1800-1831, 1833-1838, 1841-1874,

– ksiąg ślubów z lat 1800-1874,

– ksiąg pogrzebów z lat 1800-1874,

– ksiąg chrztów i pogrzebów z lat 1821-1831, 1833-1838 dla miejscowości Bosacz,

– ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1821-1831, chrztów z lat 1832-1842 dla miejscowości Płonia.

Archiwum Państwowe w Opolu również posiada następujące księgi z tej parafii (45/3362):

– potwierdzenie chrztu z 1829,

– duplikat księgi pogrzebów dla miejscowości Płonia z lat 1821-1831 oraz 1833-1838.

W 1895 r. do parafii należały Ostróg, Bosacz i Płonia, liczące razem ponad 6,7 tys. wiernych.

W 1932 r. wyodrębniła się parafia w Płoniach.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol?p_p_id=Zespol&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_Zespol_javax.portlet.action=zmienWidok&_Zespol_nameofjsp=serie&_Zespol_id_zespolu=132014