ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Racibórz Stara Wieś

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Mikołaja w Starej Wsi (dziś dzielnica Raciborza) była wzmiankowana już w 1296 r.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1651-1924, w tym indeks 1750-2000,

– księgi ślubów z lat 1686-1920, w tym indeks 1750-2000,

– księgi pogrzebów z lat 1686-1948, w tym indeks.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów z lat 1800-1859, 1861-1874, ślubów z lat 1800-1859, 1861-1871, pogrzebów z lat 1800-1871.

Archiwum Państwowe w Opolu posiada również kilka ksiąg z tej parafii (45/3366):

– księgę chrztów z 1860,

– fragment księgi ślubów z 1860,

– księgę metrykalną z lat 1851-1856 – brak informacji, jaka to księga w serwisie szwa.

Z tej parafii wyodrębniły się:

– 1817 Ostróg wraz z Płoniami,

– 1841 Pawłów,

– 1929 Studzienna,

– 1937 Racibórz Matki Bożej,

– 1942 Ocice (wraz z Ocicami Górnymi z parafii Cyprzanów).

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/