ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Rydułtowy (Rydultau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia w Rydułtowach istniała do 1778, kiedy została przyłączona do parafii w Pszowie. Stan ten trwał do roku 1886, kiedy parafia św. Jerzego w Rydułtowach ponownie stała się samodzielna. W 1924 powstała wpierw lokalia, a rok później samodzielna parafia w Biertułtowach.

Zachowane księgi parafialne pochodzą z lat:
– księgi chrztów 1728-1942 (w tym zdigitalizowane 1766-1774, 1794-1809),
– księgi ślubów 1766-1940 (w tym zdigitalizowane 1766-1798),
– księgi pogrzebów 1728-1944 (w tym zdigitalizowane 1766-1811).
Są one przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Na naszej stronie zamieszczamy duplikaty ksiąg metrykalnych, które zachowały się jedynie częściowo, mianowicie:
– duplikaty ksiąg chrztów 1830-1840, 1842-1845, 1847-1874,
– duplikaty ksiąg ślubów 1842-1845, 1847-1874,
– duplikaty ksiąg pogrzebów 1830-1845, 1846-1874,
– duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów dla miejscowości Orłowiec z roku 1847.

W 1885 roku parafia obejmowała miejscowości: Rydułtowy Dolne i Górne oraz Biertułtowy.