ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie Śląskim (Groß Chelm)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia Trójcy Świętej w Chełmie Śląskim (Wielkim) powstała przed 1660 r. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1766-1944,

– księgi ślubów z lat 1766-1768, 1796-1929,

– księgi pogrzebów z lat 1766-1947.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty wszystkich ksiąg parafialnych z lat 1828-1874.

Miejscowości należące do parafii w Chełmie Śląskim w 1895 r.: Chełm Śląski (Wielki), Chełm Mały, Błędów, Podłuże, Kopciowice, Czarnuchowice, Imielin, Cisowiec, Jamnice, Wioski, Jazd, Zabrzeg, Pasieczki i Kosztowy.

W 1911 r. powstała gmina kapliczna w Imielinie, a od 1925 r. parafia MB Szkaplerznej obejmująca Imielin, Cisowiec, Gać, Granice, Jamnice, Jazd, Pasieczki i Wioski.

W 1919 r. część Kosztów została przyłączona do kuracji w Krasowach.