ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dziećkowicach

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia Wszystkich Świętych w Dziećkowicach powstała w 1370 r. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada księgi chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1766-1948. My publikujemy na naszej stronie duplikaty wszystkich ksiąg parafialnych z lat 1821-1874.

Miejscowości należące do parafii w Dziećkowicach w 1895 r.: Dziećkowice, Brussowa, Jast (Jazd).