ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Goduli (Godullahütte)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Kuracja św. Jana Chrzciciela w Goduli powstała w 1866 r. z terenów należących do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (w tej parafii należy szukać wcześniejszych metryk). Parafią stała się w 1925 r.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1866-1945,

– księgi ślubów z lat 1866-1944,

– księgi pogrzebów z lat 1866-1944.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1867-1874,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1866-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1866-1874.

Miejscowości należące do kuracji w Goduli w 1895 r.: Godula (Godullahuette), Chebzie (Morgenroth), Gute Hoffnungshuette, Sophieschacht, Paulusgrube.