ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Królewskiej Hucie (Königshütte)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

 

Parafia św. Barbary w Królewskiej Hucie (dziś funkcjonuje pod nazwą Chorzów, nie należy mylić z „właściwym” Chorzowem, zwanym dziś Starym) została wyodrębniona w 1852 r. z rozległej parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. W momencie utworzenia obejmowała następujące miejscowości: domy mieszkalne koło Huty Kościuszko (z parafii w Chorzowie), kolonie Górne i Średnie Łagiewniki, Górne i Średnie Hajduki, gminy Świętochłowice, Chropaczów, Lipiny, Dwór Szarloty, Pnioki oraz Wolę Erdmanna (informacja ze strony Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach).

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:

– księgi chrztów 1852-1868, 1871-1885, 1896-1914,

– księgi ślubów 1853-1870, 1875-1889, 1890-1941,

– księgi pogrzebów 1852-1855, 1859-1866, 1871-1874, 1875-1885, 1888-1919.

Wcześniejszych metryk należy szukać w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Dostępne są one na familysearch.org (uwaga! wyszukując według kolekcji Diecezja Gliwicka należy szukać w katalogu Chropaczów (sic!).

Na naszej stronie dostępne są duplikaty ksiąg parafialnych z lat:

– duplikaty ksiąg chrztów 1852, 1857-1871,

– duplikaty ksiąg ślubów 1853-1859, 1862-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów 1852-1863, 1866-1870.

Dysponujemy zatem księgami również z lat, których nie ma w AAD w Katowicach.

W 1872 r. wyodrębniła się z tej parafii kuracja św. Augustyna w Lipinach, obejmująca również Chropaczów (od 1909 r. Schlesiengrube) z własnymi księgami metrykalnymi.

W 1889 r. wyodrębniła się z parafii św. Barbary parafia św. Jadwigi w Królewskiej Hucie, obejmująca znaczną część Królewskiej Huty (zamieszkałą przez ponad 40% mieszkańców tego miasta), a także Dolne, Średnie i Górne Hajduki (które w 1903 r. złączono pod nazwą Bismarckhuette, od tego też roku utworzono tam samodzielną kurację z własnymi księgami, od 1922 po przyłączeniu do Polski funkcjonowały pod nazwą Wielkie Hajduki). Dziś Hajduki leżą na terenie dzielnicy Chorzów Batory.

W 1894 r. wyodrębniła się kolejna parafia św. św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach.