ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Lędzinach (Lendzin)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Klemensa w Lędzinach powstała przed 1325 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1609-1662, 1692-1734, 1738-1774, 1786-1899, w tym zdigitalizowane z lat 1609-1662,
– księgi ślubów z lat 1609-1680, 1683-1780, 1801-1920, w tym zdigitalizowane z lat 1609-1680,
– księgi pogrzebów z lat 1725-1784, 1787-1902, 1908-1938, w tym zdigitalizowane z lat 1787-1823.
My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1820-1874.

Do parafii należały w 1885 roku: Lędziny z Hołdunowem (Anhalt), Goławiec, Górki, Krasowy (należące do 1799 roku do Bierunia Starego), Smardzowice i Wesoła.

W 1919 roku wyodrębniona została lokalia w Krasowach z Wesołą i Kosztowami, wyodrębnionymi częściowo z parafii w Chełmie, prowadząca od 1918 roku odrębne księgi parafialne.

Parafia w Lędzinach jest macierzystą parafią wielu innych istniejących już setki lat parafii, tak jak: Dziećkowice (1374), Tychy (ok. 1480), Bojszowy (1580), Chełm (1580 – kościół, 1660 – parafia), Bieruń (1640).

Przejściowo do parafii należały również Urbanowice, które następnie przyłączone zostały do Bierunia.