ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Piekarach Śląskich (Deutsch Piekar)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia pw. Imienia NMP w Piekarach Śląskich (Wielkich) sięga swym początkiem roku 1325.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1678-1943,

– księgi ślubów z lat 1679-1930,

– księgi pogrzebów z lat 1681-1946.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1800-1848, 1850-1874,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1826-1829, 1832-1848, 1850-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1800-1838, 1840-1847, 1853-1864.

Miejscowości należące do parafii w Piekarach Śląskich w 1895 r.: Piekary Wielkie (Deutsch Piekar), Józefka (Josephsthal) i Szarlej.