ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Roździeniu (Rosdzin)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

W 1868 r. wyodrębniła się z parafii mysłowickiej kuracja św. Jadwigi w Roździeniu, obejmująca również Borki, Szopienice i Wilhelminehuette. Zatem metryk z wcześniejszych lat należy szukać w parafii w Mysłowicach. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada księgi metrykalne od 1868 r., natomiast my opublikowaliśmy na stronie ich duplikaty z lat 1868-1871.