ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Tworogu

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Tworogu powstała w 1687 r. z terenów parafii w Wielowsi.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów znajdziemy następujące księgi:

– księgi chrztów 1735-1944, w tym online 1735-1901,

– księgi ślubów 1735-1944,

– księgi pogrzebów 1735-1928.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów z lat 1842-1850 oraz pogrzebów z lat 1866-1874.

Miejscowości należące do parafii w Tworogu w 1895 r.: Tworóg, Koty, Brynek, Brzeźnica, Hanusek, Krupski Młyn, Nowa Wieś Tworoska, Osiek, Mikołeska, Połomia, Potępa, Wesoła, Wuestenhammer, Ziętek, Żyłka (Stary Sułków), Sulkówek.

Mikołeska została włączona do parafii w Jędrysku po jej utworzeniu w 1896 r.