ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Wieszowie (Wieschowa)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia Trójcy Świętej w Wieszowie powstała w XIV w.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów znajdziemy następujące księgi:

– księgi chrztów 1737-1927, w tym online 1787-1895 wraz z indeksem za lata 1792-1891,

– księgi ślubów 1765-1945,

– księgi pogrzebów 1766-1937, w tym online 1799-1937.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1806-1810, 1829-1841, 1856-1872,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1801-1842, 1850-1859, 1861-1862, 1864-1873,

– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1801-1825, 1828-1841, 1850-1869.

Miejscowości należące do parafii w Wieszowie w 1895 r.: Wieszowa, Górniki (część), Glinica, Konary, Grzybowice, Rokitnica (część).