USC Królewska Huta II – Standesamt Königshütte II

Po kliknięciu na numer jednostki archiwalnej zostaną Państwo przeniesieni do właściwego folderu na dropboxie.
Klicken Sie bitte auf die Nummer der Einheit, um zum entsprechenden Dropbox-Ordner zu gelangen.
 

Księgi urodzeń — Geburten

12/2599/0/1/1 Księga urodzeń tom I nr 1-363 1898
12/2599/0/1/2 Księga urodzeń tom II nr 364-733 1898
12/2599/0/1/3 Księga urodzeń tom III nr 734-1117 1898
12/2599/0/1/4 Księga urodzeń tom IV nr 1118-1541 1898
12/2599/0/1/5 Księga urodzeń tom I nr 1-374 1899
12/2599/0/1/6 Księga urodzeń tom II nr 375-759 1899
12/2599/0/1/7 Księga urodzeń tom III nr 760-1151 1899
12/2599/0/1/8 Księga urodzeń tom IV nr 1152-1541 1899
12/2599/0/1/9 Księga urodzeń tom V nr 1542-1721 1899
12/2599/0/1/10 Księga urodzeń tom I nr 1-375 1900
12/2599/0/1/11 Księga urodzeń tom II nr 376-748 1900
12/2599/0/1/12 Księga urodzeń tom III nr 749-1138 1900
12/2599/0/1/13 Księga urodzeń tom IV nr 1139-1532 1900
12/2599/0/1/14 Księga urodzeń tom V nr 1533-1753 1900
12/2599/0/1/15 Księga urodzeń tom I nr 1-399 1901
12/2599/0/1/16 Księga urodzeń tom II nr 400-786 1901
12/2599/0/1/17 Księga urodzeń tom III nr 787-1175 1901
12/2599/0/1/18 Księga urodzeń tom IV nr 1176-1563 1901
12/2599/0/1/19 Księga urodzeń tom V nr 1564-1831 1901
12/2599/0/1/20 Księga urodzeń tom I nr 1-384 1902
12/2599/0/1/21 Księga urodzeń tom II nr 385-773 1902
12/2599/0/1/22 Księga urodzeń tom III nr 774-1159 1902
12/2599/0/1/23 Księga urodzeń tom IV nr 1160-1638 1902
12/2599/0/1/24 Księga urodzeń tom I nr 1-399 1903
12/2599/0/1/25 Księga urodzeń tom II nr 400-789 1903
12/2599/0/1/26 Księga urodzeń tom III nr 790-1176 1903
12/2599/0/1/27 Księga urodzeń tom IV nr 1177-1553 1903
12/2599/0/1/28 Księga urodzeń tom V nr 1554-1708 1903
12/2599/0/1/29 Księga urodzeń tom I nr 1-387 1904
12/2599/0/1/30 Księga urodzeń tom II nr 388-771 1904
12/2599/0/1/31 Księga urodzeń tom III nr 772-1143 1904
12/2599/0/1/32 Księga urodzeń tom IV nr 1144-1541 1904
12/2599/0/1/33 Księga urodzeń tom V nr 1542-1733 1904
12/2599/0/1/34 Księga urodzeń tom I nr 1-399 1905
12/2599/0/1/35 Księga urodzeń tom II nr 400-797 1905
12/2599/0/1/36 Księga urodzeń tom III nr 798-1191 1905
12/2599/0/1/37 Księga urodzeń tom IV nr 1192-1581 1905
12/2599/0/1/38 Księga urodzeń tom V nr 1582-1826 1905
12/2599/0/1/112 [Księga urodzeń tom I nr 1-395] 1906
12/2599/0/1/113 [Księga urodzeń tom II nr 396-789] 1906
12/2599/0/1/114 [Księga urodzeń tom III, nr 790-1179] 1906
12/2599/0/1/115 [Księga urodzeń tom IV, nr 1180-1581] 1906
12/2599/0/1/116 [Księga urodzeń tom V, nr 1582-1772] 1906
12/2599/0/1/117 [Księga urodzeń tom I, nr 1-431] 1907
12/2599/0/1/118 [Księga urodzeń tom II, nr 432-846] 1907
12/2599/0/1/119 [Księga urodzeń tom III, nr 847-1222] 1907
12/2599/0/1/120 [Księga urodzeń tom IV, nr 1223-1618] 1907
12/2599/0/1/121 [Księga urodzeń tom V, nr 1619-1926] 1907
12/2599/0/1/122 [Księga urodzeń tom I, nr 1-399] 1908
12/2599/0/1/123 [Księga urodzeń tom II, nr 400-799] 1908
12/2599/0/1/124 [Księga urodzeń tom III, nr 800-1200] 1908
12/2599/0/1/125 [Księga urodzeń tom IV, nr 1201-1605] 1908
12/2599/0/1/126 [Księga urodzeń tom V, nr 1606-1814] 1908
12/2599/0/1/127 [Księga urodzeń tom I, nr 1-381] 1909
12/2599/0/1/128 [Księga urodzeń tom II, nr 382-769] 1909
12/2599/0/1/129 [Księga urodzeń tom III, nr 770-1144] 1909
12/2599/0/1/130 [Księga urodzeń tom IV, nr 1145-1525] 1909
12/2599/0/1/131 [Księga urodzeń tom V, nr 1526-1887] 1909
12/2599/0/1/132 [Księga urodzeń tom I, nr 1-393] 1910
12/2599/0/1/133 [Księga urodzeń tom II, nr 394-764] 1910
12/2599/0/1/134 [Księga urodzeń tom III, nr 765-1155] 1910
12/2599/0/1/135 [Księga urodzeń tom IV, nr 1156-1539] 1910
12/2599/0/1/136 [Księga urodzeń tom V, nr 1540-1816] 1910

Księgi małżeństw — Heiraten

12/2599/0/2/39 Księga małżeństw tom I nr 1-183 1898
12/2599/0/2/40 Księga małżeństw tom II nr 184-214 1898
12/2599/0/2/41 Księga małżeństw tom I nr 1-191 1899
12/2599/0/2/42 Księga małżeństw tom II nr 192-229 1899
12/2599/0/2/43 Księga małżeństw tom I nr 1-199 1900
12/2599/0/2/44 Księga małżeństw tom II nr 200-221 1900
12/2599/0/2/45 Księga małżeństw nr 1-244 1901
12/2599/0/2/46 Księga małżeństw nr 1-219 1902
12/2599/0/2/47 Księga małżeństw nr 1-195 1903
12/2599/0/2/48 Księga małżeństw tom I nr 1-196 1904
12/2599/0/2/49 Księga małżeństw tom II nr 197-247 1904
12/2599/0/2/50 Księga małżeństw tom I nr 1-192 1905
12/2599/0/2/51 Księga małżeństw tom II nr 193-245 1905
12/2599/0/2/137 [Księga małżeństw tom I, nr 1-199] 1906
12/2599/0/2/138 [Księga małżeństw tom II, nr 200-263] 1906
12/2599/0/2/139 [Księga małżeństw tom I, nr 1-199] 1907
12/2599/0/2/140 [Księga małżeństw tom II, nr 200-262] 1907
12/2599/0/2/141 [Księga małżeństw tom I, nr 1-199] 1908
12/2599/0/2/142 [Księga małżeństw tom II, nr 200-251] 1908
12/2599/0/2/143 [Księga małżeństw tom I, nr 1-260] 1909
12/2599/0/2/144 [Księga małżeństw tom I, nr 1-264] 1910

Księgi zgonów — Sterbefälle

12/2599/0/3/52 Księga zgonów tom I nr 1-560 1898
12/2599/0/3/53 Księga zgonów tom II nr 561-821 1898
12/2599/0/3/54 Księga zgonów tom I nr 1-381 1899
12/2599/0/3/55 Księga zgonów tom II nr 382-778 1899
12/2599/0/3/56 Księga zgonów tom I nr 1-395 1900
12/2599/0/3/57 Księga zgonów tom II nr 396-782 1900
12/2599/0/3/58 Księga zgonów tom III nr 783-922 1900
12/2599/0/3/59 Księga zgonów tom I nr 1-392 1901
12/2599/0/3/60 Księga zgonów tom II nr 393-786 1901
12/2599/0/3/61 Księga zgonów tom III nr 787-850 1901
12/2599/0/3/62 Księga zgonów tom I nr 1-385 1902
12/2599/0/3/63 Księga zgonów tom II nr 386-746 1902
12/2599/0/3/64 Księga zgonów tom I nr 1-386 1903
12/2599/0/3/65 Księga zgonów tom II nr 387-769 1903
12/2599/0/3/66 Księga zgonów tom III nr 770-976 1903
12/2599/0/3/67 Księga zgonów tom I nr 1-385 1904
12/2599/0/3/68 Księga zgonów tom II nr 386-769 1904
12/2599/0/3/69 Księga zgonów tom III nr 770-871 1904
12/2599/0/3/70 Księga zgonów tom I nr 1-397 1905
12/2599/0/3/71 Księga zgonów tom II nr 398-853 1905
12/2599/0/3/72 Księga zgonów tom III nr 854-1036 1905
12/2599/0/3/145 [Księga zgonów tom I, nr 1-397] 1906
12/2599/0/3/146 [Księga zgonów tom II, nr 398-815] 1906
12/2599/0/3/147 [Księga zgonów tom III, nr 816-1133] 1906
12/2599/0/3/148 [Księga zgonów tom I, nr 1-389] 1907
12/2599/0/3/149 [Księga zgonów tom II, nr 390-772] 1907
12/2599/0/3/150 [Księga zgonów tom I, nr 1-399] 1908
12/2599/0/3/151 [Księga zgonów tom II, nr 400-778] 1908
12/2599/0/3/152 [Księga zgonów tom III, nr 779-1003] 1908
12/2599/0/3/153 [Księga zgonów tom I, nr 1-384] 1909
12/2599/0/3/154 [Księga zgonów tom II, nr 385-766] 1909
12/2599/0/3/155 [Księga zgonów tom III, nr 767-917] 1909
12/2599/0/3/156 [Księga zgonów tom I, nr 1-372] 1910
12/2599/0/3/157 [Księga zgonów tom II, nr 373-750] 1910

Alegata — Alegata

12/2599/0/4/73 Alegata tom I nr 1-59 1898
12/2599/0/4/74 Alegata tom II nr 60-109 1898
12/2599/0/4/75 Alegata tom III nr 110-153 1898
12/2599/0/4/76 Alegata tom IV nr 154-197 1898
12/2599/0/4/77 Alegata tom V nr 198-214 1898
12/2599/0/4/78 Alegata tom I nr 1-38 1899
12/2599/0/4/79 Alegata tom II nr 39-100 1899
12/2599/0/4/80 Alegata tom III nr 101-164 1899
12/2599/0/4/81 Alegata tom IV nr 165-229 1899
12/2599/0/4/82 Alegata tom I nr 1-53 1900
12/2599/0/4/83 Alegata tom II nr 54-116 1900
12/2599/0/4/84 Alegata tom III nr 117-180 1900
12/2599/0/4/85 Alegata tom IV nr 181-221 1900
12/2599/0/4/86 Alegata tom I nr 1-66 1901
12/2599/0/4/87 Alegata tom II nr 67-129 1901
12/2599/0/4/88 Alegata tom III nr 130-202 1901
12/2599/0/4/89 Alegata tom IV nr 203-244 1901
12/2599/0/4/90 Alegata tom I nr 1-55 1902
12/2599/0/4/91 Alegata tom II nr 56-111 1902
12/2599/0/4/92 Alegata tom III nr 112-165 1902
12/2599/0/4/93 Alegata tom IV nr 166-219 1902
12/2599/0/4/94 Alegata tom I nr 1-50 1903
12/2599/0/4/95 Alegata tom II nr 51-100 1903
12/2599/0/4/96 Alegata tom III nr 101-150 1903
12/2599/0/4/97 Alegata tom IV nr 151-195 1903
12/2599/0/4/98 Alegata tom I nr 1-50 1904
12/2599/0/4/99 Alegata tom II nr 51-100 1904
12/2599/0/4/100 Alegata tom III nr 101-150 1904
12/2599/0/4/101 Alegata tom IV nr 151-200 1904
12/2599/0/4/102 Alegata tom V nr 201-247 1904
12/2599/0/4/103 Alegata tom I nr 1-50 1905
12/2599/0/4/104 Alegata tom II nr 51-100 1905
12/2599/0/4/105 Alegata tom III nr 101-150 1905
12/2599/0/4/106 Alegata tom IV nr 151-200 1905
12/2599/0/4/107 Alegata tom V nr 201-245 1905
12/2599/0/4/158 [Alegata tom I, nr 1-50] 1906
12/2599/0/4/159 [Alegata tom II, nr 51-100] 1906
12/2599/0/4/160 [Alegata tom III, nr 100-150] 1906
12/2599/0/4/161 [Alegata tom IV, nr 151-200] 1906
12/2599/0/4/162 [Alegata tom V, nr 201-250] 1906
12/2599/0/4/163 [Alegata tom VI, nr 251-263] 1906
12/2599/0/4/164 [Alegata tom I, nr 1-50] 1907
12/2599/0/4/165 [Alegata tom II, nr 51-100] 1907
12/2599/0/4/166 [Alegata tom III, nr 101-150] 1907
12/2599/0/4/167 [Alegata tom IV, nr 151-200] 1907
12/2599/0/4/168 [Alegata tom V, nr 201-250] 1907
12/2599/0/4/169 [Alegata tom VI, nr 251-262] 1907
12/2599/0/4/170 [Alegata tom I, nr 1-50] 1908
12/2599/0/4/171 [Alegata tom II, nr 51-100] 1908
12/2599/0/4/172 [Alegata tom III, nr 101-150] 1908
12/2599/0/4/173 [Alegata tom IV, nr 151-200] 1908
12/2599/0/4/174 [Alegata tom V, nr 201-251] 1908
12/2599/0/4/175 [Alegata tom I, nr 1-67] 1909
12/2599/0/4/176 [Alegata tom II, nr 68-138] 1909
12/2599/0/4/177 [Alegata tom III, nr 139-204] 1909
12/2599/0/4/178 [Alegata tom IV, nr 205-260] 1909
12/2599/0/4/179 [Alegata tom I, nr 1-55] 1910
12/2599/0/4/180 [Alegata tom II, nr 56-115] 1910
12/2599/0/4/181 [Alegata tom III, nr 116-178] 1910
12/2599/0/4/182 [Alegata tom IV, nr 179-242] 1910
12/2599/0/4/183 [Alegata tom V, nr 246-264] 1910

Skorowidze — Namensverzeichnisse

12/2599/0/5/108 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1898-1905
12/2599/0/5/184 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1906-1910
12/2599/0/5/109 Skorowidz do ksiąg małżeństw 1898-1905
12/2599/0/5/185 Skorowidz do ksiąg małżeństw 1906-1910
12/2599/0/5/110 Skorowidz do ksiąg zgonów 1898-1905
12/2599/0/5/186 Skorowidz do ksiąg zgonów 1906-1910
12/2599/0/5/111 Skorowidz do alegat 1898-1905
12/2599/0/5/187 Skorowidz do alegat 1906-1910