Bijasowice (ob. Bieruń)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Paul Dziubany
2. Balcar Doleżyszok
3. Malcher Mużyczka
4. Woytek Wengrzin
5. Mikołay Szyma

Häusler (Chałupnicy):
6. Sobek Boryczka
7. Kuba Slossarz -Wächter (stróż)
8. Kuba Tutko
9. Blażek Korbel
10. Blażek Szuster
11. Mathusz Slosarz – Drescher (młockarz)
12. Jonek Żolna – Waldheger (gajowy)
13. Blazek Wilk
14. Thomek Glomb – Drescher (młockarz)
15. Walek Szkorta
16. Wawrzin Smilowsky – Drescher (młockarz)
17. Mathusz Stompor
18. Jendys Boryczka
19. Wawrzek Glomb
20. Michoł Stych
21. Adamus
22. Pietr Korbel
23. Gorbacz – wüste (gospodarstwo puste)
24. Walek Kaydasz – Drescher (młockarz)
25. Andreas Pietrzicki – Zoll Aufseher (strażnik celny)

Kammerleute (Komornicy):
Mathias Kolniuk
Waoytek Kasica
Woytek Urdzon
Jon Lukasek
Jurek Kopec
Joeph Kopustnitz