Dziedzice (ob. Czechowice-Dziedzice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1768 rok – na podstawie urbarza dziedzickiego z 1768 roku

Acker Bauern
1. Gerog Machalitza
2. Johann Budny
3. Johann Machalica
3. Johann Kriczeck
4. Johann Kieloch
6. Andreas Kieloch
7. Jacob Strockol
8. George Linek
9. George Koszick
10. George Kieloch
11. Simon Dzyda
12. Michael Teresch
13. George Jndecka
14. George Jarczock

Gärthner eingekauft

1. Walek Hallusz – dreschgartner
2. Johann Rack – dreschgartner
3. Johann Matiey – dreschgartner
4. Simon Striczeck

Müller
Johann Pascheck

Dziedzitzer Krätschmer
George Striczeck

Haüßler
1. Bortel Böhn – Dom.
2. Johann Klimanietz – Dom.
3. Mikoloy Calarus – Dom.
4. George Striczeck – Dom.
5. Michael Puchalka – Dom.
6. Thomas Antonik – Dom.
7. Michael Suchy – Dom.
8. Johann Pawlica – Dom.
9. Gerog Strokol – Dom.
10. Marina Machalitzka – Dom.
11. Johann Indecka – Dom.
12. Woytek Mitasz – Dom.
13. Johann Zbolały – Dom.
14. Grzesz Hallasz – Dom.
15. Marina Macieika – Dom.
16. Georg Gawelek – Dom.
17. Joseph Puchalka – Rust. Kl. Haus.
18. Maciey Paszek – Rust. Kl. Haus.
19. Jacob Strokol – Rust. Kl. Haus.
20. Grzes Puchalka – Rust. Kl. Haus.
21. Jacob Kristeck – Rust. Kl. Haus.
22. Walek Iundro – Rust. Kl. Haus.
23. Pawel Budny – Rust. Kl. Haus.
24. Johann Jarczok – Dom.
25. Jacob Jurczick – Rust. Kleinhaus.
26. Jacob Jndecka – Dom.
Simon Kusz – von Burzey die Steuer

Neues Haüßler
27. Jacob Kieloch – Dom.
Johann Klimaniec sub. Nro 2 zum zinsset v Rochland
28. Andreas Smiey – Dom.
29. Wawrzek Laturny – Dom.
30. Jacob Jndecka – Dom.

Innleuthe
1. Gregor Jarczok
2. Simon Suchy
3. Wawrzeck Budny
4. Jacob Rischka
5. Jacob Schnur
6. Georg Gawelek
7. Johann Strockol
8. Georg Mohl

1770 rok – na podstawie urbarza dziedzickiego z 1770 roku

Ackerbauern
1. Georg Machalitza – Nr. 52
2. Johann Budny – Nr. 54
3. Johann Machalitza – Nr. 56
4. Johann Striczek – Nr. 57
5. Johann Kieloch – Nr. 6
6. Andres Kieloch – Nr. 8
7. Jacob Strokol – Nr. 11
8. Georg Lynek – Nr. 12
9. Georg Koczik – Nr. 13
10. Georg Kieloch – Nr. 16
11. Simon Dzyda – Nr. 45
12. Michel Theresh – Nr. 46
13. Georg Indeka – Nr. 47
14. Gerog Jarczok – Nr. 48

Gärtner
1. Simon Striczek – Nr. 26

Dreschgärtner
1. Walentin Challaß – Nr. 23
2. Johann Rack – Nr. 29
3. Johann Matieg – Nr. 25

Klein Haußler
1. Jacob Puchalka – Nr. 2
2. Mathes Pashek – Nr. 3
3. Jacob Strokol – Nr. 4
4. George Puchalka – Nr. 5
5. Jacob Krzisteczko – Nr. 10
6. Walentin Jondro – Nr. 15
7. Paul Budny – Nr. 18
8. Jacob Jurczik – Nr. 20

Zugetrettene Haußler

1. Bartel Böhn – Nr. 27
2. Johann Klimanetz – Nr. 30
3. Jackob Buczeck – Nr. 28
4. George Stryczeck – Nr. 34
5. Gregor Jurczick – Nr. 35
6. Michel Puchalka – Nr. 36
7. Thomas Antonick – Nr. 37
8. Michel Suchy – Nr. 38
9. Anton Jurczick – Nr. 39
10. Johann Pawlitza – Nr. 40
11. Johann Indecka – Nr. 41
12. Georg Strockol – Nr. 42
13. Andres Budny – Nr. 43
14. Lorenz Budny – Nr. 49
15. Johann Zbolaly – Nr. 50
16. Gregor Hallas – Nr. 51
17. Kuba Mohl – Nr. 53

Krätschmer
1. Georg Striczek – Nr. 44

Müller
1. Johann Pashek – Nr. 17