Gliwice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1534r. (wg. Urbarza)

Hanus Benisch

Hanus Schwester

Burda

Caspar Scheester

Jann Sarn

Hann s Moraba

Hanns Latta

Hanns Scholcz

Blasius Furman

Hans Fleischer

Blasy Nassegkh

Wenczl Zopfer

Blasy Latkha

Clement Melczer

Spies

Albrecht Skipa

Stoklosa

Georg Orglmaister

Khula

Hanns Khlasinot

Blasy Soony

Marten Reynemundt

Amrosy

Davidt

Jann Boczann

Gregor Reinsch

Jann Dichoflossal

Andrees Kholotzke

Barthoss Schuester

Peter Saiffensieder

Hanns Schuesster

Marten Fuerman

Radan

Georg Fleischer

Barthoss Hopner

Albrecht Fuerman

Peter Schuester

Hans Khalla

Peter Fleischer

Klemens

Wincenty

Michał Schuester

Adam

Andrzej Ochs

Aleksander Schuester

Szymon Fleischer

Jan Khomkalb

Georg Schwerdtfeger

Szymon Schuester

Jakub Schneider

Jan Czefli

Jakub Szperka

Jan Orglmaister

Mendera

Wacław

Jan Scmidt

Jan Mazur

Stanisław Schuester

Grzegorz Drwal

Maciej Lis

Maciej Schmidt

Maciej Pudtner

Piotr Schneider

Rataj

Mikołaj Scmidt

Matesin

Strach

Policz

Stosch

Błażej Pudtner

Niezgoda

Jan Golach

Jan Sikota

Mikołaj Gukliczek

Jerzy

Jan Schuester

Grotlecj

Maciej Schneider

Mikoałaj Khonig

Adam Glockhner

Ruffa

Jerzy Wandczifalckh

Kuczuk

Andrzej Schurmer

Jakub Dziechousta

Klemens Fleischer

Maczdicz

Hampa

Piotr Baron

Andrzej Kossigk

Wacław Wardenga

Wawrzyniec

Urban Breschwiczer

Jakub kuba

Szymon Peck

Marcin Peck

Jan Peck

Szymon Kruschner

Mikołaj Baran

Paweł Quarg

Wickhuss

Maciej Borkus

Stefan

Andrzej Golach

Maciej

Raupensag

Maciej Thuschmacher

Ambroży Peckh

Marcin Schuesster

Krzysztof Schneider

Szymon Szawolck

Szymon Biskup

Jakub Tuchmacher

Wincenty

Mikołaj Schwarczkhogl

Szymon Fleischer

Błażej Schmidt

Walter Lachmundt

Walter Schlepkhogl

Grzegorz Lapuczkhy

Piotr Schneider

Wincenty Khumog

Ludwik

Stanisław

Jakub Schneider

Wawrzyniec Schlosser

Jan Latkha

Andrzej Schneider

Theuerrhr

Neusl

Jan Wolf

Błażej Khurschner

Mikołaj

Albrecht Schuester

Jarzy

Walter Zimerman

Buran

Kasper

Jan Tuechmacher

Gruczowa

Grzegorz Holy

Jan Zewolckha

Jan Fleischer

jan Khrakha

Mikołaj Schlosser

Andrzej Radmacher

Holupkha

Stengar

Nickhus

Paweł Fidlerin

Mikołaj Stary Wójt

Rackh

Maciej Puscze

Albrecht Logowa

Paulla

Topffer

Petrkha

Krzysztof

Jan Ziemięcki

Wacław Prokop

Mieszkańcy nie posiadający własnych domów

Jan Mickhola

Szymon Melczer

Jan Schmidt

Albrecht

Jan Luchatecckh

Margretha Muschin

Grzegorz Schielckha

Klemens

Jan Polackh

Stanisław Zimmerman

Adam Schneider

Czabania

Oschestawa

Jakub Osenskhy

Stary poltsch

Jan Tscheple

Maciej

Maciej Schuester

Marcin Khoch

Mathesin

Petrnskhen

Biały Jan

Maciej

Jerzy Schuester

Z ogrodu

Jan Peckh

Stanisław Melczer

Mikołaj Peckh

Piotr Tuchmacher

Wacław Saiffensieder

Budelckhowa

Andrzej

Maciej Khurschner

Maciej Voyt

Klemens Raykh

Marusch

Wincenty

Khaplaw

Walter Moskha

 Jan Lotta

Grzegorz Mendare

chłopi ze Starych Gliwic posiadający działki dziedziczne

Jakub

Marcin Khaney

Khaderczawy

Khuba

Maciej Qrofft

Michał Dietdrczich

Jakub

Sabal

Zuba z Wójtowej Wsi

Miczeckh – ma dziedzictwa z wójtostwa

Andrzej Qrosst

Przedmieścia

Tomasz

Maciej Groslickh

Shwarcz jerzy

Marcin

Grudna

Piotr

Paweł

Khubina

Khomothin

Seiler

Wrana

Jan Ritter

Mikołaj Hany

Prodoprodin

Zeger

Mullnerin

1580r. (wg Urbarza )

Grzehorz Cantikuw

Jan Dator

Mikulass Delibabka

Czorauskowa

Lorencz Polednie

Nyckhel Holy

Walentin Drozdeckh

Anna Smetankowa

Szymon Hunczkmie

Walentin Szymkala

Jurnassekh Sswacz

Bartoss Sshymborsky

Stanislaw Klobucznikh

Katazina Dalkowa

Martin Kurzyelkh

Krzysstekh Ssewiola

Jan Kokluska

Matuss Czebulka

Jacobus Pietrass

Mikulass Skazyrodekh

Petrzyd

Ssubkowa

Girzykh Ssopula

Bartoss Draho

Griegor Hermaneckh

Martin Ramss

Vinzenty Wolacz

Stanislaw Zlyden

Grieger Wienzoch

Krystoff Zilka

Hunczkowa

Hertysskowa

Zoffya Radoniowa

Ondrzey Staffeckh

Girzickh Kowacz

Rzessolkowa

Urban Czerny

Szymon Grosslickh

Jakub Tlinzekh

Hawell Sswecz

Martin Bolzekh

Jan Offiola

Jan Grzanka- ławnik wspomniany w dokumencie z 6.IV.1551r. zwany również „Palusskowskim”, posiadacz ogrodu obok Jana i Katarzyny Kulka.

Ondrzey Sstzestneho

Girzykh Diezekh

Zoffya Smolna

Martin Naslonko

Jan Kapusta

Jan Kypa

Hansell Niezendh

Grzickh Mazurekh

Urbana Sspirky

Hedwiga Ffararska- właścicielka domu w Gliwicach, po niej dom należał do Urbana Lelek.

Michal Huser

Michal Mendala- po nim właścicielem domu został Nicodim Menzidissa/

Asuerius Ffraywoldt

Winzenty Fabra

Walentin Mazurek

Stanislaw Slabon

Stanislaw Kulka- właściciel domu po Grzickhu Mazurekh, znany z dokumentu z 23.IV.1583r. Posiadacz ogrodu przy ulicy prowadzącej do wielkiego młyna, przy obecnej ul. Kozielskiej, pomiędzy ogrodem Jana Grzanki a Melchera Stracha.

Lagowska

Stanislaw Kalus- właściciel domu i chmielnika.

Tomas Thomarys

Girzikh Giniwisska

Winzenty Kaliwoda- właściciel domu i ławnik.

Jacobus Czeyka

Mathys Zioraw

Szymon Sselichowsky

Martin Plonka- właściciel domu, który później należał do Wincentego Kaliwody.

Dudkowa

Wawrzin Gorzyczka- po nim właścicielem domu został Balczer Ssipula

Urban Lelekh

Girzikh Bertsch

Bartoss Naygebauer

Ffranekh Sarneckh

Malches Mientus

Winzenty Ramssow

Jan Piekny

Mikulass Kraiczy- ławnik, zapewne identyczny z Mikołajem Kreytzy znanym z dokumentu z 28.II.1572r.

Pietrowa

Ffaltin Saukeinkh

Ffoltin Kandpa

Martin Wrabel

Jan Husy

Ondrzey Kydon- identyczny z Andrzejem Kydoniom właścicielem domu w Rynku obok Katarzyny Jendrysówny.

Hanss Barwacz

Walentin Rokieta

Barankowa

Benedictus Galassekh

Labuczka

Michael Socha

Girzykh Jemiolka

Jan Nalywka

Jan Diezekh

Woytekh Geltrat

Martin Stzoda

Tomas Ffrylich

Jan Homulka

Jan Ffrylichów

Mathys Larkuw

Mathys Pochosseprz

Jan Powanska

Regula

Petr Kuroploch

Ffoltin Sswecz