Jajosty (ob. Bieruń)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Mathusz Zolna – Drescher (młockarz)
2. Adam Niesyto
3. Joseph Drzysga
4. Jonek Bula

Häusler (Chałupnicy):
5. Lukas Galluszka
6. Michol Niesyto
7. Paul Szkorta – Waldheger (gajowy)
8. Blazek Bula
9. Jurek Niesyto
10. Grześ Zajutro