Jankowice (k.Pszczyny)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

 1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Wawrzek
2. Jhan Ffyrley
3. Watzlaw Bahenko
4. Pawel
5. Sosna
6. Mathieg Hersch
7. Mathieg Brod
8. Jhanek
9. Jacub Tomala
10. Jhan Herschuw
11. Bartek Bahenko
12. Pawel Strassedlo
13. Bartek Tomalitz

1764r. (na podst. Księgi robocizn)

Bauern (Siodłoki):
1. Wawrzin Piszczek
2. Paul Piszczek
Michol Pittlok
3. Morcin Oszek – hält einen Knecht in Schädlitz (trzyma jednego parobka w Siedlcu)
4. Michol Zimnol – hält einen Knecht in Schädlitz (trzyma jednego parobka w Siedlcu)
5. Jon Jagielka -Vogt (wójt)
6. Jurek Drzisga
7. Kuba Kapias – Scholtze und zinset jahrlich (sołtys i roczny czynszownik)
8. Kuba Cofala
9. Simon Gawlow
10. Franek Tobor
11. Simon Matyok
12. Jurek Wydra
13. Mathusz Piszczek – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
14. Kuba Warzecha – hält einen Knecht in Schädlitz (trzyma jednego parobka w Siedlcu)

Gärtner (Zagrodnicy):
15. Michol Matyok
16. Jendrys Zawisza – Waldheger (gajowy)
17. Michol Turza – Büttner (bednarz)
18. Jendrys Penkala – Kretschmer (karczmarz)
19. Franek Tomica

Häusler (Chałupnicy):
20. Sowa – wüste (gospodarstwo puste)
21. Paul Drzisga
22. Jonek Skrzipiec
23. Jonek Bialon – Biegon (goniec)
24. Kuba Hankus
25. Jonek Bałuch
26. Jonek Stęchły – Wächter (stróż)
27. Wawrzin Janosz – Zaunwärter
28. Jon Wiatr
29. Kuba Helik
30. Kubasik – wüste (gospodarstwo puste)
31. Wawrzin Jochem
32. Jonek Szelong
33. Woytek Łapuch
34. Jurek Pastuszka

Kammerleute (Komornicy):
Kuba Komras
Jon Stalmach
Drzisga
Stas Nogawica