Jaroszowice (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Jurek Bisoszka
2. Kuba Strauch – Vogt und Mautner (wójt i mytnik [poborca myta])
3. Michoł Chrobok
4. Joseph Stachan – Waldheger (gajowy)
5. Jerek Bednarz
6. Wawrzin Mzyk
7. Michoł Pitwon

Häusler (Chalupnicy):
8. Frantz Habała
9. Jendrys Loska
10. Klimek Jadamus
11. Michol Huchulsky – Kretschmer und zinset (karczmarz i czynszownik)
12. Bartek Pytel
13. Batrek Loska
14. Thomek Nitsch
15. Jonek Bula
16. Jonek Suscik
17. Simon Wuzik
18. Jonek Tarkiel
19. Morcin Ptasznik
20. Morcin Borys
21. Maciey Kozibora – Teichwärter (stawowy)
22. Kazimierz Pietera – Drescher (młockarz)
23. Jonek Nowok
24. Kuba Maslarz
25. Joseph Soyka
26. Walek Noras – Müller (młynarz)
27. Mathusz Penal
28. Jakub Pustelnik
29. Pietrek Slosarz
30. Jon Kostyra
31. George Reimer – Rohrschmidt
32. Bernat Stachon
33. Mathusz Soyda