Jaworze

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1754-1766 rok – na podstawie urbarza jaworzańskiego z lat 1754-1766

Bauern
1. Schimeck Kromczick
2. Johann Wientzeck
3. Paul Motzala
4. Nicolas Biencka

Gärtner
1. Paul Wientzeck oder Pawlureck
2. Kuba Scharzig
3. Gawel Dawid
4. Michael Loreck
5. George Pomper
6. Andreas Magdorsch
7. Simon Pindura
8. George Kobiela
9. Michael Wientzeck
10. Joneck Wieia
11. Michael Poloczek oder Mucha
12. Thomeck Wieia
13. Michael Wienczeck
14. Matis Loreck
15. Michael Loreck
16. Johann Wientzeck
17. Johann Klimma – freye gärtner
18. Andreas Krohutt
19. Jacob Krihutt
20. Johann Kirhutt
21. Urban Sifczog
22. Bartel Wesznitza
23. Thomeck Sifczoy – Müller
24. Christoph Rainda
25. Paul Wientzeck
26. Johann Wientzeck – Scholtz exlusive des ubrigen Acker
27. Baltzar Mlodzienietz
28. Adam Hulleck
29. Paul Krispin
30. Johann Hulley

Vorwerk
1. Joneck Wientzeck
2. Paul Wientzeck
3. Thomek Siffczoy – Müller
4. Paul Krispin
5. Baltzar Mlodzienietz
6. Christoph Rainda
7. Paul Wientzeck

 

1769 rok – na podstawie urbarza jaworzańskiego z 1769 roku

Ackerbauern
1. Simon Chrumtzick – N. Ernsd.
2. Andreas Kobiela – N. Ernsd
3. Nicolaus Bineck – N. Ernsd.
4. Johan Wieja – N. Ernsd.
5. Andreas Błahut – M. Ernsd.
6. Andreas Wieja – M. Ernsd.

Müller
7. George Urbasch

Gartner
1. Mattheis Ziwczock – O. Ernd. – Gärtt.
2. Andreas Urbasch – O. Ernd. – Gärtt.
3. George Nehsit – M. Ernd. – Gärtt.
4. Paul Urbasch – M. Ernd. – Gärtt.
5. Klimek Podstawny – M. Ernd. – Gärtt.
6. Adam Huleg – M. Ernd. – Gärtt.
7. Jacob Urbasch – M. Ernd. – Gärtt.
8. Bartel Blahut – N. Ernd. – Gärtt.
9. Johann Dowid – N. Ernd. – dresch Gärtt.
10. Jacob Krehut – N. Ernd. – Gärtt.
11. Simon Binek – N. Ernd. – Gärtt.
12. George Kobiela – N. Ernd. – Gärtt.
13. Bartel Wosnitza – N. Ernd. – dresch Gärtt.
14. George Niemietz – N. Ernd. – Gärtt.
15. Thomas Wieja – N. Ernd. – Gärtt.
16. Johann Huleg – N. Ernd. – Gärtt.
17. Michel Wientzeck – N. Ernd. – Gärtt.
18. Mattheis Loreck – N. Ernd. – dresch Gärtt.
19. Michel Loreck – N. Ernd. – Gärtt.

Halbe Gartner – Nieder Erndorf
1. Nicolaus Niemietz – Gr. Hausl.
2. Johann Wientzeck im Pasiek
3. Mattheis Wieja
4. Johann Loreck
5. Michel Wientzeck
6. Paul Blahut
7. Mattheihs Wientzeck – O. Ernd.
8. Thomas Krehut – O. Ern.
9. Johann Kobiela – M. Erns.

Häußler

1. Jacob Hubczick – N. Ernd – Groß Hausler
2. Mattheihs Russin – N. Ernd. – Groß Hausler
3. Paul Mucha – Ob. Erns – Groß Hausler
4. Andres Pomper – O. Ernsd. Klein Hausler
5. Andres Niemietz – M. Ernsd. – Groß Hausler
6. Joseph Rack – M. Ern. – dresch G.
7. Mattheihs Rogol – M. Ernd. – Klein Hausler
8. Thomas Pomper – M. Ernd. – Klein Hausler
9. Jacob Wientzeck – M. Erns – Klein Hausler
10. Michel Pomper – M. Ern. – Klein Hausler
11. Jacob Pala – M. Ern. – Klein Hausler
12. Johann Janckohs – M. Ern. – Klein Hausler
13. Mattheihs Pomper – Dom. – Klein Hausler

Zinss-Haussler
1. Thomas Siwczok – Müller – N. Ernd.
2. Paul Chrumczik – N. Ernd. – Dom.
3. Jacob Greger – Dom.
4. Johann Klima – N. Ernd.
5. George Rack – N. Ernd.
6. Andres Schmura – Ob. Ern.
7. Christian Tamert – Ob. Erns.
8. Johann Stewko – N. Erns.
9. Johann Wientzeck – Schmied
10. Paul Krispin – N. Ern.
11. George Blahut – Dom.
12. George Nieklick
13. Mattheis Nicklick

 

1770 rok – na postawie urbarza górno, średnio i dolno jaworzańskiego z 1770 roku

Ober Ernßdorff

Gärtner
1. Mathes Ziwczok – Nr. 14
2. Andres Urbash – Nr. 75
3. Mathes Wienczek – Nr. 13

Dresch-Gärtner
1. Tomas Krehut – Nr. 3

Groß Haüßler
1. Paul Mucha – Nr. 9

Klein Haüßler
1. Andres Pomper – Nr. 7
2. Andres Schnura – Nr. 6

Mittel Ernßdorf

Ackerbauer
1. Andres Blahut– Nr. 59
2. Andres Wieya – Nr. 60
3. Georg Urbash – gehört zu Ober Ernsdorf – Nr. 33

Gärtner
1. Gerog Nießit– Nr. 34
2. Paul Urbash– Nr. 16
3. Clement Podstawny– Nr. 74
4. Adam Hulek– Nr. 76
5. Jacob Urbash– Nr. 77
6. Johann Kobiela – dreschgärtner – Nr. 24

Dresch-gärtner
1. Joseph Rack– Nr. 4

Groß Haüßler
1 Andreas Niemietz – Nr. 12

Klein Haüßler
1. Mathes Rogol – Nr. 15
2. Thomas Pomper – Nr. 10
3. Jacob Wienczek – Nr. 8
4. Michel Pomper – Nr. 19
5. Jacob Pala – Nr. 35
6. Johann Janksh – Nr. 36

Nieder Ernßdorff

Acker-Bauer
1. Simon Chromczik – Nr. 57
2. Andres Kobiela – Nr. 58
3. Niclas Binek – Nr. 62
4. Johann Wieya – Nr. 65

Gärtner
1. Bartel Blahut – Nr. 48
2. Jacob Krehut – Nr. 45
3. Simon Binek – Nr. 41
4. Georg Kobiela – Nr. 40
5. Georg Niemecz – Nr. 28
6. Thomas Wieya – Nr. 27
7. Johann Huleck – Nr. 26
8. Michel Wienczek – Nr. 25
9. Michel Borek – Nr. 20

Dresch-gärtner
1. Johann David – Gärtner – Nr. 47
2. Bartel Woznicza – Gärtner – Nr. 29
3. Mathes Lorek – Nr. 21
4. Johann Wienczek – Nr. 46
5. Mathes Wieya – Nr. 49
6. Johann Lorek – Nr. 44
7. Michel Wienczek – Nr. 32
8. Paul Blahut – Nr. 22

Groß Haüßler
1. Niclas Niemecz – Nr. 2
2. Jacob Hubczik – Nr. 38
3. Mathes Rußim – Nr. 18
4. Georg Rak – Nr. 30

Klein Haüßler
1. Johann Stewko – Nr. 56
2. Paul Krispin – Nr. 64

Müller
1. Thomas Ziwczok – Nr. 54
1771 rok – na podstawie urbarza dominium jaworzańskiego z 1771 roku

wymienieni chłopi:

1. Thomas Rogol
2. Johann Frieda alias Gettwert
3. Bartholomeus Konig
4. Jacob Jankosch
5. Johann Pomper
6. Johann Klima
7. Johann Klima
8. George Borsky
9. Andreas Pomper
10. Christian Tarnert
11. Jacob Greger
12. Johann Blahut
13. Johann Wientzek