Jędrysek (ob. Kalety)

Zostaną tutaj wypisane osoby wymieniane w książce „Miotek i Zielona. Zarys dziejów wsi”, związane w jakikolwiek sposób z kuźnicą istniejącą w Jędrysku.

Jan Brusek – 1630 rok
Adam Brusek – 1634 rok
Henryk Brusek – 1712 rok
Franciszek Ludwik hr, Henckel von Donnersmarck – 1750 rok