Kobiór

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Walek Grolik
2. Grześ Tlaik – Scholze (sołtys)
3. Jonek Rygula
4. Joseph Belonk
5. Blażek Malcharek
6. Tomek Kosma
7. Grześ Rygula
8. Grześ Liszka
9. Grześ Simka – Waldheger (gajowy)
10. Morcin Simka
11. Grześ Golda
12. Paul Szromek
13. Bartek Rygula
14. Morcin Fayka
15. Stanislaw Tlaja
16. Blazek Pryszcz – Müller (młynarz)
17. Jon Kania – Kretschmer (karczmarz)
18. Kuba Plocica
19. Anton Giel
20. Gawel Sikora
21. Maciey Poyda
22. Jurek Koszyra
23. Walek Tlaja – Biegon (goniec)
24. Urbon Grolik
25. Mathusz Cebula – Teichwärter (stawowy)
26. Jonek Belok
27. Gregorius Sarnowsky
28. Andreas Nierząd
29. Urbon Kania – Teichwärter (stawowy)
30. Balcar Szpek
31. Jurek Biołek
32. Bartek Sobota
33. Michol Suchoń
34. Grzes Szweda
35. Woytek Goły
36. Jonek Duży
37. Morcin Rygula
38. Grzes Kania – Vogt (wójt)
39. Jurek Rygula – Wiesenwärter
40. Jendrys Kendzior
41. Joseph Kosma
42. Kuba Mazur – Waldheger (gajowy)
43. Jurek Jaszczyk
44. Jurek Malcherek
45. Jurek Mazurczyk
46. Jonek Klakusik
47. Grześ Duży
48. Andreas Giel
49. Jurek Sikora
50. Walek Wroz – Drescher (młockarz)
51. Jakub Tomala
52. Warzen Rudziarczyk
53. Kuba Duży – Teichwärter (stawowy)
54. Thomek Pyrtek
55. Gawel Szwedzik

Kammerleute (komornicy):
Jonek Wroz
Maciey Pyrtek
Jonek Wiedenka
Tomek Pyrtek
Gawel Szwedzik
Jurek Duży
Woytek Rudziarczyk
Grzes Belok
Grzes Kopcik
Morcin Mazur
Grześ Suchon
Bartek Swyrtek
Alte Nierząd
Dora Jaruminka
Maryna Pnioczka
Morcin Kothyia