Kopań (ob. Bieruń)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Andreas Thorz – Vogt (wójt)
2. Mikolay Thorz
3. Mathusz Dera
4. Mathusz Dera
5. Morcin Jarumin – Kretschmer (karczmarz)
6. Andrys Mułek
7. Staś Lubowiecky
8. Andreas Lubowiecky alias Nawrotczyk
9. Mathusz Lescik – Teichwärter (stawowy)
10. Stais Lescik
11. Kristoph Chrobok – Müller (młynarz)
12. Grzes Lasson – Scholtze (soltys)

Häusler (Chałupnicy):
13. Walek Szweda – Drescher (młockarz)
14. Stas Zajutro alias Sztula
15. Bembenek – wüste (gospodarstwo puste)