Kośmidry

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Gartnner (Zagrodnicy):
1. Karwin
2. Kenschikh
3. Koschitarz
4. Kurczigk
5. Zemelka
6. Cziesslia
7. Zientekh
8. Martinek
9. Nowak
10. Ssczendzin
11. Fukalla
12. Karkecz
13. alter Stendzin
14. Martin Koschitacz