Koty

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1788 r. – na podstawie spisu komunikatów parafii katolickiej w Tworogu.

1. Bomba Matusz – Gärtner Scholtz und Kirchvater
Rosina Susczykowa – sein wieb
Seine Kinder
Maria
Josepha
Lorenz
Eva

2. Sczeponik Valek – Kretshmer
Eva Gliwina – sein weib
Seine Kinder
Barbara
Catharina
Maria
Ignatz

3. Poloczek Matusz – Schafer
Maria Hyppowa – sein weib
Siene Kinder
Catharina

4. Ciba Mertin – Gärtner
Maria Kreutzerowa
Sylvester Wons – Knecht

5. Grzesiek Casper – Haußler
Barbara Haraborszczowa – sein weib

6. Piecuch Wenzel – Schmölzer
Teresa Grzeskowa – sein weib
Rosina Piecuchowa – Mutter
Maria Poloczkowa
Anna – tochter Venzele

7. Kurkowa Gertruda – Haußler

8. Blasczyk Jan – Gärtner
Matusz – sein Bruder
Liza – seine Schwester

9. Piątek Urban – Gärtner
Maria Wrzecicnionka – sien weib
Seine Kinder
Jas
Jacob
Agnieszka Piątkowa – seine Schwester

10. Bomba Joseph – Schmölzer
Seine Kinder
Madlena
Annda
Maria

11. Dryia Jacob – Haußler

12. Sczeponik Jan – Soldat Haußler
Susanna Bombowa – sein weib
Sophia Bombina ihr Mutter

13. Poloczek Henryk – Haußler
Sophia – sein tochter

14. Blasczyk Mathes – Haußler
Hedwiga Kolasowa – sein weib

15. Haraborsczka Rosina – Haußlerin
Maria ihre tochter
Fox Blazey – P?hbrenner Einlieger
Catharina Bombina – sein weib
Catharina – tochter

16. Kokoschka Andrehs – Gärtner
Maria Gliwina – sein weib
Malcher – Sohn

17. Hadamik Paul – Köhler
Helena Kutrzpiolkowa – sein weib
Seine Kinder
Brigitta
Paul
Malcher

18. Lubus Ignatz – Schmied
Rozina Gadowa – sein weib
Seine Kinder
Matusz
Anna

19. Brytan Thomes – Köhler
Sophia Foxowa – sein weib
Maria Brytanowa – seine Mutter
Sophia

20. Haraborscz Lorenz – Schmied
Eva Hyppowa – sein weib
Seine Kinder
Catharina

21. Ziaja Bernard
Francisca Poloczkowa – sein weib
Anton Poloczek – ihr Bruder
Fox Lorenz – Einlieger
anna Zigina – sein weib

22. Ziaja Peter – Köhler
Sophia Brytanowa – sein weib
Sein Kinder
Jan
Anna
Paweł Sczurek – Einlieger

23. Mendla Casper – Gärtner Zimmermann
Madlena Krupowa – sein weib

24. Lissek Thomes – Handshmied
Catharina Piecuchowa – sein weib
Benedict Ziaja – Schwiegersohn
Maria Liskowa – sein weib
Josepha – der letzten Schwester

25. Borek Thomas – Gärtner
Eva Beldzikowa – sein weib
Catharina Beldzikowa
Bomba Paweł – Einlieger

26. Fox Jan – Gärtner
Julianna Koczorkowa – sein weib
Anton – sein Sohn

27. Piecuch Jura – Gärtner
Francisca Foxowa – sein weib extrawag.?
Sophia Foxowa

28. + Ziaja Andrehs – Schmied
Anna Mainkowa – sein weib
Ziaja Vincenz – Sohn Frisher zu Potempa
Maria Imachowa – sein weib
Catharina Kuschkowa

29. Ziaja Jura – Schmied
Sophia Scholtysikowa – sein weib
Siene Kinder
Maria
Lorenz

30. Wons Simon – Schmied
Martha Foxowa – sein weib
Seine Kinder
Maria
Sophia
Anton

31. Pawlica Joseph – Schmied
Agnieszka Lagocina – sein weib
Seine Kinder
Maria
Margieta
Veronica Pawlicowa
Josepha Lagocina

32. Ziaja Lucas – Köhler
Susanna Scholtysikowa – sein weib
Seine Kinder
Maria
Sophia

33. Zyzik Valek – Aufseher
Sophia Posiecina – sein weib
Deren Kinder
Greger

34. Fox Dyonis – Freÿgärtner
Leopoldina Obsojowa – sein weib
Agnieszka Foxka – seine Mutter

35. Ziaja Franz – Gärtner
Hedwiga Pawlicowa – sein weib

36. Potempa Bonaventura – Müller
Margieta Ziajowa – sein weib
Hedwiga Potempina
Maria Potempina