Kozłowa Góra (ob. Piekary Śląskie)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

mikolay z puste roli nediediczne
ondrzey miezynek
Gomolka z yedne roli
Gomolka z druhne roli
mikolay miezynek
Tomek Jadom
woytek przybylecz
Soyka zahradnik
Adam Martin
miczek kustrek
Jan runczy
ondrzey przybylecz
Jan przylak
zapala matiey
Adam Stary
miczek Kustro
Jan Gwozdz