Kuźnica Szopieńska (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1708 r. – na podstawie inwentarza Huty Szopieńskiej z 1708 r.

Kuźnicy:
1. Chabryczek Dymarz
2. Dymek Dymarz
3. Młyński Kowal
4. Pławczyk Kowal
5. Grzyzak Kowal
6. Gryzak Kurzak
7. Staś Kurzak