Ligota (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy):
1. Michol Nowozeń
2. Wawrzin Dziubanek
3. Sobek Musioł
4. Morcin Kostka
5. Maciey Piękny
6. Joseph Ziemla – Müller (młynarz)
7. Bromboszcz – Biegon (goniec)
8. Jakub Mrowiec
9. Urbon Bieniek
10. Michol Wolny
11. Jon Tudzież
12. Woytek Kollodziey
13. Mathusz Wuś
14. Jon Boldys – Waldheger (gajowy)
15. Joseph Pietruszka
16. Paul Dziemba
17. Jonek Szwed
18. Jakub Juranc
19. Jon Bieniek
20. Simon Budarczyk
21. Simon Kampsky
22. Grzes Petein
23. Woytek Michalsky – Vogt (wójt)
Jon Murcol
24. Staś Tomosz
Woytek Szwed
Morcin Wyleżoł
25. Walek Peteyia – hat ein Hausel auf der Dziembischer Hausler Stelle