Międzyrzecze

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Urbon Salamon
2. Walek Pastuszka
3. Jonek Chrobok
Jurek Chrobok
4. Wawrzin Janosz
5. Jon Przipalinski – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
6. Jon Niesyto
7. Tomek Woytała
8. Bartek Kollonko
9. Jon Żolna
10. Stephan Saperdok
11. Urbon Jarumin
12. Jon Zawisza – Kretschmer (karczmarz)
13. Jon Szafron – Müller (młynarz)

Gärtner (Zagrodnicy):
14. Bartek Kollonko – Vogt (wójt)
15. Tomek Standura
16. Mathusz Musiol – Waldheger (gajowy)
17. Jonek Widlok

Häusler (Chałupnicy):
18. Maciey Moyzysz
19. Joseph Utrata
20. Wawrzin Żolna
21. Bartek Saperdok
22. Walek Mużyczka – wüste (gospodarstwo puste)
23. Jon Zawisza
24. Walek Biesok – Teichwärter (stawowy)
25. Knopik – wüste (gospodarstwo puste)
26. Anton Sitko
27. Kuba Chowaniec
28. Tomek Pastuszka
29. Kollonko – Jäger, Wildzaunwärter (myśliwy)

Kammerleute (Komornicy):
Morcin Stomporczyk
Walek Musiol
Grzes Wygrabek
Stas Oczko
Simon Sitko
Urbon Kircz
Grzes Kircz
Michol Kamlok
Mikolay Komlok

Auszügler (Wycużnicy):
Reina Cofalino
Simon Dlugi
Sobek Woytała
Marena Żolnowa
Marena Jaruminka