Miotek (ob. Kalety)

Zostaną tutaj wypisane osoby wymieniane w książce „Miotek i Zielona. Zarys dziejów wsi”, związane w jakikolwiek sposób z kuźnicą istniejącą w Miotku (dawnym Miodku).

Jan Miodek – 1558 rok
Walenty Miodek – 1576 rok
Jakub Miodek – 1589 rok
Marcin Miodek – 1631 rok