Piasek (k. Pszczyny)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn
Bauern (Siodłoki):
1. Urban Penszor
2. Kuba Czok – fūhrt Holtz ins Brandweinhaus (wozi drewno do szynkowni)
3. Jurek Torba – hält eine Magd in Kobier (trzyma jedną służącą w Kobiórze)
4. Jurek Wroz – fūhrt Holtz ins Brandweinhaus (wozi drewno do szynkowni)
5. Maicey Hudek – fūhrt Holtz ins Brandweinhaus (wozi drewno do szynkowni)
6. Andreas Kopeć – fūhrt Holtz in Brandweinhaus (wozi drewno do szynkowni)
7. Jurek Szaffron
8. Morcin Bałuch – Waldheger (gajowy)

Gärtner (Zagrodnicy):
9. Urbon Wyrobek
10. Morcin Komraus
11. Morcin Wayda
12. Grzes Koczuba – Waldheger (gajowy)
13. Andreas Nowok
14. Paul Myszor
15. Tomek Rusek
16. Jonek Tkocz – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)

Häusler (Chałupnicy):
17. Jonek Rygula
18. Morcin Kendzior – Besenbinder (miotlarz)
19. Adam Wyrobek
20. Kupczyk – wüste (gospodarstwo puste)
21. Jakub Rusek
22. Chromy – Biegon (goniec)
23. Jedrys Bałuch – Drescher (młockarz)
24. George Krause – Müller (młynarz)
25. Tomek Hoczek – Böttcher (bednarz)
26. Mathusz i Opizły – Kamin Kehrer (kominarze)
27. Kazimir Chudek – Briefträger (listonosz)
28. Wawrzin Budniok – Teichwärter (stawowy)
29. Mathusz Porada – Schuster (szewc)
30. Michol Budniok – Kamin Kehrer (kominiarz)

Kammerleute (komornicy):
Alte Szafron
Sophia Waydzin
Paul Hudek
Mikol Krawiec
Jonek Bałuch
Kazimierz Rusek
Simon Choczek
Michol Nowok