Pustki (Gliwice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1534r. (na podstawie urbarzy gliwickich)

Jakub

Klemens Khadar

Błażek z miasta

Kasper Piskorz

Tomek

Baltazar

Szymon Fidler

Urban

Paweł

Grzegorz

Khrebs

Maciej

Jurek Khlast

Flensser

Tomek

Sonnenschein

Urban

Bartosz

Khomer

Wolfgang

Urban

Marx

Jerzy

Paweł Mullner

Khamer

Grufer

Gansser

Schonnenschein

Khupa

Jerzy

Poskhuls

Kościelne ogrody czynszowe:

Urban Nerman

Francz Paweł

Urban Bartosz

Krebs

Solga