Stara wieś (ob. Pszczyna)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Buern (Siodłoki)

1. Jurek Kiela
2. Michol Bialon
3. Morcin Kwapisz
4. Maciey Wlossok – Vogt (wójt)
5. Jon Wlossok
6. Kuba Dytko – in Garten (w ogrodzie)
7. Jakub Świerkoth
8. Jonek Widłok
9. Moricn Kalus
10. Wawrzin Widłok
11. Moricn Widłok
12. Blazey Kościelny
13. Morcin Szkrobol – fūhrt Holtz in Schlossgarten (wozi drewno do ogrodów zamkowych)
14. Jurek Szkrobol – hält einen Knecht im Brandweinhaus (trzyma jednego parobka w szynku)
15. Jendys Dudek – im Schloss Garten (w pałacowym ogrodzie)
16. Morcin Pieśiur – im Schloss Garten (w pałacowym ogrodzie)
17. Jon Chichowlos – im Schloss Garten (w pałacowym ogrodzie)
18. Grzes Penkala
19. Bartek Grygsa – Vogt (wójt)
20. Urbon Penkala
21. Paul Wieniek – hält einen Knecht in Schloss (trzyma jednego parobka w zamku)
22. Tomek Klenart – erblich frey (dziedzicznie wolny)
23. Jurek Weszka
Michol Weszka
24. Jon Mamok
25. Susanna Pinkensternin – frey (wolny)
26. Tomek Widenka
27. Michol Machel – fūhrt Maltz (wozi słód)
28. Maicey Szpyra

Gärtner (Zagrodnicy)

29. Paul Cholewa – Waldheger (gajowy)
30. Andrys Bialon
31. Michol Szpyra
32. Wawrzin Leki – in Brandweinheuse schneidet Siede

Häusler (Chałupnicy)

33. Jon Machel – Teichwärter (stawowy)
34. Jon Janik
35. Bartek Kania – Drescher (młockarz)
36. Wawrzin Pastuszka – Geschirrmacher (rymarz)
37. Maciey Bryła
38. Tomek Garus
39. Jon Kaleta – Vogt (wójt)
40. Jurek Widłok – Drescher (młockarz)
41. Jonek Latka – Wüstung (gospodarstwo puste)
42. Stas Kwapisz
43. Michoł Buchta – Nachtwärter zu Kempa (stróż nocy na Kempie)
44. Jon Pietruszka – Geschirr Macher
45. Michol Kuliga
46. Bartek Szczypior
47. Kuba Kreth – Biegon (goniec)
48. Wūstung (Gospodarstwo puste)
49. Grzes Krawczyk
50. Tomek Glos – Scholterey (sołectwo)
51. Tomek Penkala
52. Tomek Szlachta
53. Michol Szola – Drescher (młockarz)
54. Przewoźnik – stall Knecht
55. Woytek Polko – Zimmermann (cieśla)
56. Martin Październy – als Wittib frey

Kammerleute (komornicy) :
Jakub Piela
Bartek Kula
Jendrys Piesiur
Blazek Reiffa
Paul Bialon
Hedwig Dudka
Wawrzonka
Machalino
Szoltze Glos