Zarzecze (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Tomek Mathiekuw
2. Jan Walek
3. Mathieg Kosstzal
4. Woytek Wochen

(Czynsz za poszczególne rzeczy)
5. idem von der muhl Tomegk
6. Tomek von 1 techlein
7. Mathieg von einer wisen

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy)
1. Simon Krężel – Scholtz (sołtys)
2. Morcin Krężel – Scholtz (sołtys)
3. Mathes Szoltys – Scholtz (sołtys)
4. Jonek Kraczla
5. Nikolay Szczotka
6. Kaspar Nikiel, Nikodem
7. Maciey Kollodziey

Häusler (Chałupnicy):
8. Jon Kollodziey
9. Simon Klimont
10. Paul Coffala
11. Andreas Thorz
12. Tomek Tomanek
13. Sobek Kraczla
14. Staś Pawlentow
15. Jonek Janota
16. Nikolay Wroblowsky
17. Urbon Diubrys
18. Tomek Krężel
19. Mikolay Blachut

Kammerleute (komornicy)
Kasper Krawiec
Kuba Hanok
Sobek Golda
Andreas Madey
Morcin Furgoł