Żwaków (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy):
Jurek Kropka – Waldheger (gajowy)
Grzes Macko – Schrötter
Kuba Sztobik
Woytek Woytyka – Schrötter
Krzisztoph Galluszczyk – Zaunwärter
Adam Halaxa
Jon Kurzok
Jonek Skrzipczyk
Lukas Brzenk
Simon Witansky
Krzisztoph Jendrysik – Waldheger (gajowy)
Tomek Okoń
Woytek Pilorz
Jendrys Bablok – Deserteur
Simon Stacha – Kretschmer und zinset (karczmarz i czynszownik)
Woytek Pisarzowsky – Zaunwärter
Grzes Sapek
Tomek Bielas – Waldheger (gajowy)
Witek Młynarz
Kazimierz Przistolik – zinset Kirch Vater (czynszownik i kościelny [zakrystian])
Walek Maćko alias Kliszcz
Pietr Koth
Tomek Swierkoth
Kuba Stencel
Maciey Kajosz
Woytek Jednoszeniec
Joseph Huba – Waldheger (gajowy)
Wawrzin Leci
Grzes Gorki alias Smok
Grzes Wrona