Żyglin (ob. Miasteczko Śląskie)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.
Buyno krczmarz
Balczek
odrziey Baran
Grzegorz Buyno
ondrziey wlodarczyk
matiey koczyga
morawierz
chudek
martin kulig
penkala mikolay
Gurek wartkuw
Baran pietr