Odpowiedz do: Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku

Strona główna Fora Historia Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku Odpowiedz do: Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku

#11934
Artur Paczyna
Użytkownik

Panie Janku, z tego, co Pan pisze, odczytuję, że niewiele Pan jeszcze wie o niemieckich rządach na Śląsku, plebiscycie, walce o powrót Polski na Górny Śląsk, a w szczególności o tym, czym była II Wojna Światowa i jakie były jej skutki (mam tu na myśli przede wszystkim hekatombę ofiar). Literatura jest bogata, więc do niej odsyłam.
Po lekturze zrozumie Pan, dlaczego jeszcze dziesiątki lat po wojnie, ludzie budzili się w środku nocy, a na dźwięk niemieckiej mowy, reagowali często ucieczką lub zatykaniem uszu.

Ze swojej strony jako historyka, który badał sytuację na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, dodam, że migracje Ślązaków narodowości polskiej po 1921 roku miały przede wszystkim swoje źródło w represjach, które na nią spadły oraz w podziale Górnego Śląska, który nie uwzględniał wyników plebiscytu korzystnego dla Polski(np. Miechowice, które nawiasem pisząc w styczniu 1945 roku zapłaciły za to bardzo wysoką cenę). Sytuacja powtórzyła się po 1933 roku, a w szczególności po 1937 roku, kiedy przepisy Konwencji wygasły. W innym miejscu pisałem o porównaniu wyników spisów powszechnych oraz tajnych badań prowadzonych przez hitlerowców a dotyczących języka używanego w nabożeństwach kościelnych. Warto jeszcze raz do nich wrócić, aby zrozumieć, czym dla Ślązaków narodowości polskiej były niemieckie rządy.
Nie można też zapomnieć o skrytobójstwach, zależności ekonomicznej od niemieckiego kapitału polskich robotników, represjach wobec Polaków posyłających swoje dzieci do mniejszościowych szkół, członków organizacji polskich w Niemczech i na Śląsku Niemieckim (np. Związku Polaków w Niemczech, harcerstwa, itp.) oraz eugenicznych sterylizacjach, które zaczęto wprowadzać jeszcze przed 1939 rokiem, a które dotknęły także polskich działaczy narodowych.

Co do szacunków migracji Ślązaków po Powstaniach Śląskich, jeszcze niedawno, historycy byli zgodni w szacunkach, że po 1921 roku ogółem wyjechało z obszaru plebiscytowego około 120 tys. Ślązaków, w tym około 60 tys. narodowości polskiej. Pomijając różnicę w szacunkach, słusznie Krzysztof napisał, że w celu ustalenia prawdy, konieczne jest dokładne zbadanie tego tematu.

Prawo międzynarodowe publiczne bardzo często było i jest skażone ideologią pacyfizmu, która w interesie określonych koterii próbuje zadekretować pokojowe relacje, z których jak dotąd wynikały nowe spory kończące się wojną. W tym kontekście ocena Konwencji genewskiej obowiązującej na Górnym Śląsku w latach 1922 – 1937 również jest niejednoznaczna.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty